Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie.
Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu.

Tworzenie nowej bazy danych (20–25%)

 • Tworzenie nowej bazy danych
  • Tworzenie nowych baz danych, tworzenie baz danych na podstawie szablonów, tworzenie baz danych w starszych formatach, tworzenie baz danych za pomocą kreatorów
 • Zarządzanie relacjami i kluczami
  • Edytowanie odniesień między tabelami, tworzenie i modyfikowanie relacji, ustawianie głównych pól kluczy, wymuszanie ograniczeń integralności, ustawianie obcych kluczy, wyświetlanie relacji
 • Poruszanie się po bazie danych
  • Przechodzenie do konkretnych rekordów, ustawienie formularza jako opcji startowej, używanie formularzy nawigacyjnych, ustawianie opcji nawigacji, zmiana widoków
 • Ochrona i utrzymywanie bazy danych
  • Kompaktowanie baz danych, naprawa baz danych, tworzenie kopii zapasowych baz danych, rozdzielanie baz danych, szyfrowanie baz danych hasłem, łączenie baz danych, odzyskiwanie danych z kopii zapasowych
 • Drukowanie i eksportowanie bazy danych
  • Drukowanie raportów, drukowanie rekordów, zachowywanie zgodności wstecznej, zapisywanie baz danych jako szablonów, zapisywanie baz danych do zewnętrznych lokalizacji, eksportowanie do alternatywnych formatów

Tworzenie tabel (25–30%)

 • Tworzenie tabeli
  • Tworzenie nowych tabel, importowanie zewnętrznych danych do tabel, tworzenie połączonych tabel z zewnętrznych źródeł, importowanie tabel z innej bazy danych, tworzenie tabel z szablonów i części aplikacji
 • Formatowanie tabeli
  • Ukrywanie pól w tabelach, zmiana formatów danych, dodawanie wierszy sumy, dodawanie opisów tabeli, zmiana nazw tabeli
 • Zarządzanie rekordami
  • Aktualizacja rekordów, dodawanie nowych rekordów, usuwanie rekordów, dołączanie rekordów z zewnętrznych danych, wyszukiwanie i zastępowanie danych, sortowanie rekordów, filtrowanie rekordów, grupowanie rekordów
 • Tworzenie i modyfikowanie pól
  • Dodawanie pól do tabel, dodawanie zasad walidacji do pól, zmiana opisów pól, zmiana rozmiarów pól, zmiana typów danych w polach, konfiguracja automatycznego przyrostu pól, ustawienia domyślnych wartości, używanie masek wejściowych, usuwanie pól

Tworzenie kwerend (15–20%)

 • Tworzenie kwerendy
  • Uruchamianie kwerend, tworzenie kwerend krzyżowych, tworzenie kwerend z parametrami, tworzenie kwerend działań, tworzenie kwerend obejmujących wiele tabel, zapisywanie kwerend, usuwanie kwerend
 • Modyfikowanie kwerendy
  • Zmiana nazwy kwerendy, dodawanie nowych pól, usuwanie pól, ukrywanie pól, sortowanie danych w kwerendach, formatowanie pól w kwerendach
 • Używanie obliczonych pól i grupowanie w kwerendzie
  • Dodawanie obliczonych pól, dodawanie logiki warunkowej, grupowanie i podsumowanie danych, używanie operatorów porównawczych, używanie operatorów podstawowych

Tworzenie formularzy (15–20%)

 • Tworzenie formularza
  • Tworzenie nowych formularzy, tworzenie formularzy z elementami aplikacji, zapisywanie formularzy, usuwanie formularzy
 • Określanie formantów formularza
  • Przenoszenie formantów formularza, dodawanie formantów formularza, modyfikowanie źródeł danych, usuwanie formantów formularza, ustawianie właściwości formantów formularza, zarządzanie etykietami
 • Formatowanie formularza
  • Modyfikowanie kolejności kart w formularzach, formatowanie układów drukowania, sortowanie rekordów, stosowanie motywów, wstawianie nagłówków i stopek, wstawianie obrazów, modyfikowanie istniejących formularzy

Tworzenie raportów (15–20%)

 • Tworzenie raportu
  • Tworzenie nowych raportów, tworzenie raportów z elementami aplikacji, usuwanie raportów
 • Określanie formantów raportu
  • Grupowanie danych według pól, sortowanie danych, dodawanie podformularzy, modyfikowanie źródeł danych, dodawanie formantów raportu, zarządzanie etykietami
 • Formatowanie raportu
  • Formatowanie raportów do wielu kolumn, dodawanie pól z obliczeniami, ustawienia marginesów, dodawanie teł, zmiana ułożenia raportu, zmiana kolejności sortowania, wstawianie nagłówków i stopek, wstawianie obrazów, wstawianie numerów stron, stosowanie motywów, modyfikowanie istniejących raportów.

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Egzamin MOS Access został zaprojektowany dla kandydatów z podstawową znajomością środowiska programu Access oraz umiejętnością samodzielnej realizacji działań. Powinni oni znać i umieć zademonstrować prawidłowe stosowanie funkcji programu Access.