Warsztaty przedsiębiorczości i kompetencji informatycznych EIT pomyślnie przeprowadzone online!

Sierpień 19th, 2020|

Koniec lipca zbliża ponad 250 dziewcząt do technologii, innowacji cyfrowych i pomysłów biznesowych. W ramach projektu finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Konsorcjum partnerów Certiport Europa na które składają się: Bułgaria, Grecja, Polska, Rumunia i Hiszpania z powodzeniem