Koniec lipca zbliża ponad 250 dziewcząt do technologii, innowacji cyfrowych i pomysłów biznesowych. W ramach projektu finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Konsorcjum partnerów Certiport Europa na które składają się: Bułgaria, Grecja, Polska, Rumunia i Hiszpania z powodzeniem przeprowadziło ponad 20 warsztatów online z przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych dla dziewcząt, organizując interaktywne zajęcia praktyczne, dające młodym kobietom okazję do rozwijania swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, operacji biznesowych, marketingu i narzędzi cyfrowych. 

Projekt ten jest częścią przyjętego przez Komisję Europejską Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (Digital Education Action Plan), który wspiera rozwój kompetencji cyfrowych w europejskiej edukacji.  Realizowany jest on w ramach działania „Szkolenie dziewcząt w zakresie umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości”, skupiającego się na promowaniu pozytywnych wzorców i zwiększaniu umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności informatycznych w celu rozwiązania problemu nierówności płci i zwiększenia udziału kobiet w dziedzinach nauk ścisłych, technologii i biznesie.

W Polsce, beneficjentkami projektu były głównie dziewczęta z województwa zachodniopomorskiego – głównie Koszalina i mniejszych miejscowości sąsiadujących. Z 58 dziewcząt biorących udział w pierwszym cyklu warsztatów EIT, dla ponad 90% była to pierwsza w historii okazja, aby zdobyć wiedzę oraz rozwinąć umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.

Warsztaty organizowane w 5 uczestniczących krajach były prowadzone wyłącznie online, przy użyciu różnych wirtualnych środowisk edukacyjnych i platform umożliwiających dziewczętom pracę w mniejszych grupach i interakcję z każdą z nich podczas opracowywania pomysłów na mały biznes lub przygotowywania prezentacji.

Nowy cykl warsztatów rozpocznie się we wrześniu 2020 roku.

Informacje i kontakty.

EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Europejski Instytut Innowacji i Technologii został utworzony w 2008 r. i jest jedyną inicjatywą UE, która w pełni integruje sektor przedsiębiorstw oraz sektor edukacji i badań z największą siecią innowacyjności w Europie.  Instytut wspiera proces tworzenia dynamicznych ogólnoeuropejskich powiązań partnerskich między wiodącymi uniwersytetami, laboratoriami badawczymi i przedsiębiorstwami.  Struktury te nazywane są wspólnotami innowacji i każda z nich podejmuje konkretne globalne wyzwanie.  Wraz ze swoimi wiodącymi partnerami oferują one szeroki zakres działań na rzecz innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.  Należą do nich kursy edukacyjne łączące umiejętności techniczne i w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z tworzeniem i wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw oraz projekty badawcze ukierunkowane na innowacje.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę eit.europa.eu i śledź EIT na Twitterze @EITeu

Kontakt z mediami EIT: press@eit.europa.eu, +36 307 889 875

Rejestracja – EIT’s Digital and Entrepreneurial Workshops