W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy ponad 500 dziewcząt z Bułgarii, Grecji, Polski, Rumunii i Hiszpanii aktywnie uczestniczyło w warsztatach przedsiębiorczości online i umiejętności informatycznych finansowanych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii.  Warsztaty były prowadzone przez konsorcjum Certiport Europe w pięciu krajach i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby rozpalić ducha przedsiębiorczości wśród dziewcząt.  Certiport jest głęboko przekonany, że dzięki inspiracji oraz odpowiednim szkoleniom dziewczęta będą nie tylko rozwijać się w gospodarce i społeczeństwie cyfrowym, ale przede wszystkim będą mogły w pełni uczestniczyć w budowaniu świetlanej przyszłości w Europie. 

Europa potrzebuje więcej utalentowanych cyfrowo osób. Jednak w sprawozdaniu Komisji Europejskiej „Kobiety w erze cyfrowej” podkreślono, że pomimo rosnącego zapotrzebowania na specjalistów TIK i profile cyfrowe, odsetek Europejczyków posiadających wykształcenie związane z TIK maleje.  Chociaż jest  to tendencja wspólna dla obu płci, to znacznie mniej kobiet niż mężczyzn podejmuje kształcenie i pracę związaną z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Tylko 17% specjalistów w tej dziedzinie to kobiety.”

Martin Kern, dyrektor EIT

 

Projekt ten był częścią przyjętego przez Komisję Europejską planu działań na rzecz edukacji cyfrowej, który wspiera rozwój kompetencji cyfrowych w edukacji w całej Europie.  Konkretniej rzecz ujmując, realizuje on działanie „Szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości dla dziewcząt”, skupiające się na promowaniu pozytywnych wzorców do naśladowania i zwiększaniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz informatyki. Jego celem jest zniwelowanie różnic w traktowaniu płci i zwiększenie udziału kobiet w nauce, technologii i biznesie.

W 2020 r. konsorcjum Certiport Europe zorganizowało 2 warsztaty stacjonarne i 18 warsztatów online, w ramach których 550 dziewcząt miało szansę uzyskać inspirację do rozwijania swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i technologii cyfrowych. Dzięki warsztatom lepiej zrozumiały, w jaki sposób mogą poprawić swoje umiejętności, aby bardziej angażować się w sektor technologiczny i cyfrowy.  Przez cały czas trwania warsztatów ekspertki dzieliły się z uczestniczkami swoimi doświadczeniami i entuzjazmem oraz dostarczały im inspiracji na przyszłość.  Mimo, że warsztaty zakończyły się pod koniec października 2020 r., każda uczestniczka będzie miała możliwość dalszego rozwijania swoich umiejętności dzięki bezpłatnej 12-miesięcznej licencji na test praktyczny udzielanej przez Certiport Europe.

Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród dziewcząt i otworzyły partnerom Certiport drogę do zaplanowania kolejnych takich wydarzeń w 2021 roku.

Kontekst i kontakty

EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii

EIT został utworzony w 2008 r. w celu zwiększenia zdolności Europy do innowacji.  EIT to wyjątkowa inicjatywa UE, jedyna, która w pełni integruje biznes, edukację i badania w ramach największej europejskiej sieci innowacji.  Instytut wspiera dynamiczny rozwój ogólnoeuropejskich partnerstw pomiędzy wiodącymi uniwersytetami, laboratoriami badawczymi i przedsiębiorstwami.  Są one nazywane Wspólnotami Innowacji. Każda z nich podejmuje określone globalne wyzwanie.  Wraz ze swoimi wiodącymi partnerami oferują one szeroką gamę działań innowacyjnych i przedsiębiorczych w całej Europie.  W ich zakres wchodzą kursy edukacyjne łączące umiejętności techniczne i przedsiębiorcze, usługi związane z tworzeniem i akceleracją działalności gospodarczej, a także projekty badawcze oparte na innowacjach.

Po więcej informacji zajrzyj na eit.europa.eu i obserwuj EIT na Twitterze @EITeu

EIT media contact: press@eit.europa.eu, +36 307 889 875