Autodesk Certified User

Certyfikat Autodesk to powszechnie uznawane w branży świadectwo umiejętności. Bez względu na to, czy pracujesz w branży wytwórczej, budowlanej czy architektonicznej, certyfikacja Autodesk stanowi dowód Twojego doświadczenia i Twojej specjalistycznej wiedzy, uznawanej przez pracodawców i klientów z całego świata, jest więc poważnym atutem specjalistów zajmujących się projektowaniem.

Certyfikacje są dostępne dla następujących produktów:

  •  AutoCAD
  • Autodesk Fusion 360
  • Autodesk 3ds Max
  • Autodesk Inventor
  • Autodesk Maya
  • Autodesk Revit

Zakres egzaminów Autodesk Certified User:

Autodesk na poziomie Certified User przeznaczony jest dla osób, które dopiero zapoznają się z podstawami oprogramowania Autodesk.

Egzamin Certified User obejmuje wymagania edukacyjne i branżowe opracowane tak, aby użytkownicy oprogramowania Autodesk mogli wykazać się umiejętnościami niezbędnymi do rozwijania kariery w projektowaniu

Oprogramowanie AutoCAD to najlepsze na świecie narzędzia do projektowania wykorzystywane przez: architektów, mechaników, elektryków oraz (m.in. dzięki wielu specjalistycznym rozszerzeniom) na dobrą sprawę wszelkich innych projektantów. Certyfikacja z produktów firmy Autodesk to gwarancja pracy w dziesiątkach twórczych zawodów.

Oprogramowanie Autodesk Inventor – to podstawa rozwiązania Autodesk dla prototypowania cyfrowego. Jest to pełny, elastyczny zestaw oprogramowania do projektowania elementów mechanicznych 3D, produktów, tworzenia narzędzi, rozwiązań inżynieryjnych. Model stworzony w programie Inventor jest precyzyjnym prototypem cyfrowym, pozwalającym użytkownikom sprawdzić projekt i jego parametry w czasie działania, minimalizując koniecznośćbudowania prototypów fizycznych.

Autodesk Maya to profesjonalny program do tworzenia animacji i obiektów 3D.Jest podstawowym narzędziem twórców filmowych efektów specjalnych. Dzięki Autodesk Maya stworzono animacje oraz realistyczne modele 3d w wielu filmach (Park Jurajski, Matrix, Shrek). Nie jest to narzędzie amatorskie. Charakteryzuje się ogromnymi możliwościami, możliwymi do wykorzystania przez zaawansowanych twórców.

Egzamin certyfikacyjny Autodesk Maya potwierdza znajomość najważniejszych funkcji programu Autodesk Maya dotyczących obiektów 3D takich jak: tworzenie trójwymiarowej animacji komputerowej, modelowanie obiektów 3D, symulacje, rendering i tworzenie kompozycji.

Autodesk 3ds Max to zaawansowany program do produkcji grafiki 3D. Od 1990 roku kolejne wersje tego programu są wykorzystywane przez profesjonalnych grafików i twórców animacji trójwymiarowych. Główną zaletą Autodesk 3ds Max jest łatwe modelowanie i animacja obiektów o płynnych kształtach. Program Autodesk 3ds Max pozwala na stworzenie trójwymiarowego modelu oraz każdego aspektu jego fizycznych właściwości. Egzamin ze znajomości program Autodesk 3ds Max potwierdza znajomość kompleksowych umiejętności z zakresu: tworzenia i animacji modelów 3D, renderowania i tworzenia kompozycji wizualnych do gier, filmów oraz animacji komputerowych.

Oprogramowanie do projektowania budynków Autodesk Revit stworzono specjalnie do modelowania informacji o budynku (BIM), z uwzględnieniem funkcji projektowania architektonicznego, MEP, inżynierii budowlanej i konstrukcji.

 W programie Revit każdy arkusz, widok 2D i 3D oraz zestawienie jest prezentacją informacji z tego samego wirtualnego modelu budynku. Podczas pracy nad modelem program zbiera informacje o budynku- każda nowa informacja i każda zmiana w modelu jest automatycznie wprowadzana i koordynowana we wszystkich istniejących widokach (rzutach, przekrojach, zestawieniach oraz widokach 3D).

Fusion 360 to środowisko łączące w sobie narzędzia do: modelowania CAD 3D części i zespołów, generowania dokumentacji 2D, wizualizacji i renderingu, animacji działania wyrobów, obliczeń wytrzymałościowych MES, obliczeń termicznych, generowania ścieżek CNC lub programów do wydruku na drukarkach 3D.

Autodesk Fusion 360 to kompletne, rozwiązanie do projektowania produktów. Poza modelowaniem można przeprowadzić symulowany test wytrzymałości i przygotować części do produkcji. Fusion 360 pozwala też na pracę zespołową i udostępnianie plików w chmurze.

Forma egzaminów Autodesk Certified User:

Egzamin na poziomie Autodesk Certified User składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, wskazywania i klikania („hot-spot”) oraz z zadań praktycznych, których celem jest określenie, czy kandydat rozumie zasady działania oprogramowania AutoCAD i potrafi się nim efektywnie posługiwać.

Egzamin jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Więcej informacji na temat szczegółowych wymagań egzaminów Autodesk Certified Professional znajdziesz w sylabusach dostępnych tutaj

Do tego i wielu innych egzaminów możesz przygotować się z pomocą aplikacji Gmetrix.

Czas trwania egzaminów ACU

Egzamin trwa 50 minut