Poniższa strona zawiera listę aktualnych czasów trwania egzaminów certyfikacyjnych wraz z liczbą pytań (lub podanym zakresem pytań, o ile nie podano inaczej). Wszystkie dane na temat budowy egzaminów oraz metod egzaminacyjnych i liczby pytań mogą ulec zmianie.

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2016

Źródło: http://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?page=common/pagelibrary/exam_lengths.htm

MICROSOFT

Microsoft Office Specialist (MOS)

MOS 2016 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Word – 35 pytań
 • Excel – 35 pytań
 • PowerPoint – 35 pytań
 • Word Expert – 26 pytań
 • Excel Expert – 26 pytań
 • Access – 33 pytania
 • Outlook – 35 pytań

MOS 2013 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Word – 38 pytań
 • Excel – 38 pytań
 • PowerPoint – 39 pytań
 • Word Expert – 37 pytań (w każdym z dwóch egzaminów)
 • Excel Expert – 27 pytań (w każdym z dwóch egzaminów)
 • Access – 34 pytania
 • Outlook – 46 pytań
 • SharePoint – 30 pytań
 • OneNote – 35 pytań

MOS 2010 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Word – 40 pytań
 • Excel – 35 pytań
 • PowerPoint – 40 pytań
 • Word Expert – 28 pytań
 • Excel Expert – 29 pytań
 • Access – 34 pytania
 • Outlook – 38 pytań
 • SharePoint – 30 pytań
 • OneNote – 35 pytań

Microsoft Technology Associate (MTA)

MTA (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • 98-349 Windows OS Fundamentals – 55 pytań
 • 98-361 Software Dev Fundamentals – 51 pytań
 • 98-364 Database Fundamentals – 51 pytań
 • 98-365 Windows Server Admin Fundamentals – 57 pytań
 • 98-366 Networking Fundamentals – 59 do 63 pytania
 • 98-367 Security Fundamentals – 52 pytania
 • 98-368 Mobility and Device Fundamentals – 45 pytań
 • 98-369 Cloud Fundamentals – 42 do 44 pytań
 • 98-375 HTML5 Application Dev Fundamentals – 56 pytań

Microsoft Certified Educator (MCE)

MCE (każdy egzamin trwa 100 minut):

 • 62-193 Technology Literacy for Educators – 41 pytań

ADOBE

Adobe Certified Associate (ACA)

ACA Creative Cloud 2015 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Photoshop – 40 pytań
 • Illustrator – 40 pytań
 • InDesign – 40 pytań
 • Dreamweaver – 40 pytań
 • Premiere Pro – 40 pytań

ACA CS6:

 • Photoshop – 41 pytań (50 minut)
 • Illustrator – 40 pytań (50 minut)
 • InDesign – 40 pytań (50 minut)
 • Flash – 40 pytań (50 minut)
 • Dreamweaver – 41 pytań (45 minut)
 • Premiere Pro – 42 pytania (50 minut)

Adobe Certified Expert (ACE)

ACE Creative Cloud:

 • Photoshop – 57 pytań (65 minut)
 • Illustrator – 60 pytań (60 minut)
 • InDesign – 60 pytań (70 minut)
 • Flash – 40 pytań (60 minut)
 • Dreamweaver – 55 pytań (65 minut)
 • Premiere Pro – 60 pytań (70 minut)

CERTIPORT

Digital Literacy Certification (IC3)

IC3 GS5 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Living Online – 50 pytań
 • Computing Fundamentals – 50 pytań
 • Key Applications – 45 pytań

IC3 GS4 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Living Online – 45 pytań
 • Computing Fundamentals – 45 pytań
 • Key Applications – 43 pytania

IC3 GS4 Inne:

 • Spark – 60 pytań (50 minut)
 • Fast Track – 45 pytań (50 minut)

AUTODESK

Autodesk Certified User (ACU) Live-in-the-App

ACU LITA (każdy egzamin trwa 75 minut):

 • AutoCAD – 30 pytań
 • Fusion 360 – 30 pytań
 • Inventor (Imperial) – 30 pytań
 • Inventor (Metric) – 30 pytań
 • Revit Architecture (Imperial) – 30 pytań
 • Revit Architecture (Metric) – 30 pytań
 • 3ds Max – 30 pytań
 • Maya – 30 pytań

Autodesk Certified User (ACU) Online

ACU ONLINE (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • AutoCAD – 30 pytań
 • Inventor (Imperial) – 30 pytań
 • Inventor (Metric) – 30 pytań
 • Revit Architecture (Imperial) – 30 pytań
 • Revit Architecture (Metric) – 30 pytań
 • 3ds Max – 30 pytań
 • Maya – 30 pytań

Autodesk Certified Professional (ACP)

ACP (każdy egzamin trwa 120 minut):

 • AutoCAD – 35 pytań
 • AutoCAD Civil 3D – 35 pytań
 • Inventor – 35 pytań
 • Revit Architecture – 35 pytań
 • Revit Structure – 35 pytań
 • Revit MEP: Electrical – 35 pytań
 • Revit MEP: Mechanical – 35 pytań
 • 3ds Max – 35 pytań
 • Maya – 35 pytań