GMetrix jest partnerem Certiport zapewniającym testy przygotowujące do egzaminów przeprowadzanych w autoryzowanych centrach Certiport. Testy przygotowujące usprawniają naukę do egzaminu poprzez praktyczne ćwiczenia, budzą znajomość środowiska testowego, zwiększają zaufanie do rzeczywistych egzaminów certyfikacyjnych i lepiej przygotowują kandydatów do otrzymania wymarzonego certyfikatu.

Czym jest Gmetrix?

GMetrix jest oprogramowaniem umożliwiającym ćwiczenie umiejętności wymaganych podczas egzaminów.

Gmetrix jest kluczowym narzędziem wspomagającym naukę do egzaminu certyfikacyjnego. Dzięki testom praktycznym w programie Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access i wielu innych, podejście do certyfikacji jest dużo łatwiejsze.

Produkty GMetrix są mapowane bezpośrednio do celów egzaminacyjnych. Oprócz „trybu standardowego” egzaminy obejmują również tryb projektu, który symuluje rzeczywiste użytkowanie aplikacji analogiczne do trybu projektu egzaminów certyfikacyjnych.

Gmetrix jest ważny z kilku powodów:

 • Pozwala zapoznać się z oprogramowaniem testowym
 • Jest aplikacją rzetelnie oceniającą zakres wiedzy kandydata na egzamin
 • Wyniki uzyskane w testach Gmetrix znajdują odzwierciedlenie w wyniku egzaminu właściwego
 • Testy Gmetrix dają użytkownikowi ogólne doświadczenie egzaminu certyfikacyjnego
 • Z aplikacją Gmetrix możesz uzyskać dostęp do nieograniczonej liczby egzaminów praktycznych

Testy Gmetrix

Wszystkie licencje na użytkowanie aplikacji Gmetrix są aktualne przez rok i ograniczone do użytku przez jedną osobę. Aplikacja będzie nieaktywna, jeżeli będzie używana przez wiele osób. Pełne licencje pozwalają kandydatowi na podejście do 100 testów w ciągu jednego roku. Licencje na pojedyncze aplikacje są ważne na około 30 testów.

Gmetrix posiada dwa tryby: Szkolenie i Testowanie. Tryb treningowy posiada opcję szczegółowej pomocy krok po kroku dla każdego pytania testowego bez ograniczeń czasowych, podczas gdy tryb testowy jest symulacją faktycznego egzaminu. Tryb testowy odwzorowuje pytania egzaminacyjne, sposoby wykonania projektu, limit czasu oraz określoną liczbę pytań. Gmetrix jest kompatybilny tylko z systemem Windows.

Aplikacje Gmetrix

Obecnie firma Gmetrix posiada testy przygotowujące do egzaminów z aplikacji:

 • Microsoft Office 2016:

  77-725 Word 2016

  77-726 Word 2016 Expert

  77-727 Excel 2016

  77-728 Excel 2016 Expert

  77-729 PowerPoint 2016

  77-730 Access 2016

  77-731 Outlook 2016

 • Microsoft Office 2013:

  77-418 Word 2013

  77-425 Word 2013 Expert

  77-420 Excel 2013

  77-427 Excel 2013 Expert

  77-422 PowerPoint 2013

  77-424 Access 2013

  77-423 Outlook 2013

  77-421 OneNote 2013

  77-419 SharePoint 2013

 • Autodesk Certified User:

  AutoCAD

  Inventor

  Revit

  Maya

  3dsMax

  Fusion 360

 • Adobe Certified Associate CC:

  Photoshop CC

  Illustrator CC

  InDesign CC

  Premier Pro CC

  Flash CC

  Dreamweaver CC

  Animate CC

 • IC3:

  IC3 Gs4 Full Suite Practice Tests

  IC3 Gs5 Full Suite Practice Tests

 • Microsoft Technology Associate:

  98-349 Windows Operating System

  98-361 Software Development

  98-364 Database Fundamentals

  98-365 Windows Server Administration

  98-366 Networking

  98-367 Security Fundamentals

  98-368 Mobility & Device

  98-369 Cloud Fundamentals

  98-375 HTML5 Application Development

O firmie

GMetrix został powołany do życia w 2006 roku przez zespół zarządzający z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży komputerowej i szkoleniowej.

GMetrix współpracuje z partnerami z całej Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Ameryki Północnej i Południowej w celu zapewnienia narzędzi edukacyjnych przygotowanych do przygotowywania osób do efektywnego wykorzystania technologii w środowisku biznesowym. Ponadto GMetrix jest obecnie wyłącznym partnerem dystrybucyjnym w wydawnictwie Wiley & Sons Publishing for Microsoft Official Academic Curriculum (MOAC) w Ameryce Łacińskiej i Niemczech.

Obecnie firma koncentruje się na opracowywaniu technologii testowania dla branży certyfikacji IT i specjalizuje się w równoczesnych i symulowanych rozwiązaniach.

Więcej o firmie oraz przygotowaniu do certyfikacji znajdziesz na stronie głównej programu:

https://www.gmetrix.com/