Certyfikat CompTIA – IT Fundamentals

Zakresem programu CompTIA IT Fundamentals są podstawowe pojęcia z zakresu IT obejmujące identyfikowanie i objaśnienie elementów komputera, instalowanie oprogramowania, nawiązywanie połączeń sieciowych i zapobieganie zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem. Egzamin z podstaw IT CompTIA obejmuje pięć kategorii:

 • Oprogramowanie
 • Sprzęt komputerowy
 • Bezpieczeństwo
 • Tworzenie sieci
 • Podstawową znajomość IT

CompTIA IT Fundamentals jest pierwszym uznanym, międzynarodowym certyfikatem jaki należy zdobyć na początku swojej kariery w branży IT. Jest to niezbędne potwierdzenie kwalifikacji dla osób pracujących na stanowiskach nie tylko technicznych, ale i wymagających szerokiego zrozumienia technologii komputerowych. Stanowi pierwszy krok w kierunku uzyskania bardziej zaawansowanych certyfikatów, takich jak CompTIA A+, CompTIA Network+, CompTIA Security+ oraz certyfikatów Cisco lub Microsoft.

Zakres egzaminów IT Fundamentals

Programy komputerowe:

 • Podstawowe funkcje oraz porównanie najpopularniejszych systemów operacyjnych
 • Identyfikacja podstawowych programów, aplikacji i ich przeznaczenie
 • Wykorzystanie najlepszych praktyk zarządzania oprogramowaniem
 • Identyfikacja alternatywnych technologii i ich przeznaczenia (wirtualizacja, chmura obliczeniowa, aplikacje internetowe, teleobecność, interakcja gestami)
 • Podstawowe funkcje oprogramowania i urządzeń bezprzewodowych

Sprzęt komputerowy:

 • Identyfikacja podstawowych przewodowych i bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych i ich przeznaczenie
 • Porównanie popularnych typów złączy komputerowych
 • Identyfikacja wewnętrznych komponentów komputera i ich przeznaczenie

Bezpieczeństwo:

 • Określenie podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa
 • Wykorzystanie najlepszych praktyk w bezpieczeństwie
 • Wykorzystanie najlepszych praktyk w bezpiecznej eksploracji internetu

Sieć:

 • Konfiguracja routera SOHO (przewodowy/bezprzewodowy)
 • Porównanie komórkowych, bezprzewodowych i przewodowych transmisji danych
 • Porównanie i zestawienie poszczególnych metod udostępniania i przechowywania danych

Podstawowe pojęcia z dziedziny IT:

 • Konfiguracja podstawowej stacji roboczej
 • Podstawowe metody nawigacji systemu operacyjnego
 • Podstawowe koncepcje wsparcia
 • Podstawowe metody tworzenia kopii zapasowych
 • Znaczenie i wpływ różnych koncepcji ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Forma egzaminu IT Fundamentals

Egzamin zawiera 75 pytań wielokrotnego wyboru.

Egzamin uznaje się za zaliczony z wynikiem 650 punktów lub wyższym.

Czas trwania egzaminów IT Fundamentals

Każdy egzamin trwa 60 minut.

Zasięg programu IT Fundamentals

CompTIA IT Fundamentals to międzynarodowy egzamin dostępny w 8 językach, także w języku polskim.

Uznawalność programu IT Fundamentals

Certyfikaty firmy CompTIA są honorowane przez największe firmy informatyczne: Microsoft, Novell, IBM, CISCO, Intel czy HP.

Zdanie egzaminów CompTIA stanowi początek ścieżek certyfikacyjnych na drodze do uzyskania tytułów administracyjnych i inżynierskich.

Znajomość technologii informatycznych jest kluczowym elementem dzisiejszej gospodarki innowacyjnej, która napędza wzrost zatrudnienia i wydajności w wielu innych branżach.