MCE – Microsoft Certified Educator

Certyfikat MCE – Microsoft Certified Educator potwierdza kompetencje w zakresie ogólnej wiedzy o technologiach stosowanych w nauczaniu oraz zdolność do prowadzenia urozmaiconych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć edukacyjnych.

MCE obejmuje ocenę skuteczności pracy wykładowcy, niestandardowe szkolenie elektroniczne oraz egzamin certyfikacyjny dotyczący technologii (62-193). Certyfikat MCE jest dowodem, że instruktor zdał egzamin z wiedzy technologicznej dotyczącej sześciu dziedzin, które odpowiadają obszarom ramowych kompetencji dla nauczycieli określonych przez UNESCO ICT:

 1. Polityka Edukacyjna
 2. Program nauczania i oceny
 3. Pedagogika
 4. ICT/narzędzia technologiczne
 5. Organizacja i administracja
 6. Rozwój zawodowy

Egzamin 62-193 nie sprawdza biegłości w stosowaniu konkretnych narzędzi technologicznych, weryfikuje natomiast umiejętności wychowawcy w zakresie przyswajania narzędzi ICT w sześciu wymienionych powyżej dziedzinach.

MCE stanowi niezawodny sposób pomiaru skuteczności inwestycji w ICT i rozwój zawodowy. Nauczyciele posiadający certyfikat MCE dysponują narzędziami i umiejętnościami, aby bez względu na ograniczenia geograficzne i zasoby, zapewnić swoim uczniom najlepsze standardy przyswajania wiedzy.

Fakty:

 • Egzaminy przeprowadzane są m.in. w języku angielskim
 • Materiały do nauki występują także w języku polskim
 • Egzaminy sprawdzane są automatycznie, a wynik znany jest natychmiast po ukończeniu testu
 • Program MCE zapewnia bezpłatną ocenę i e-learning
 • Egzamin składa się z testów wielokrotnego wyboru
 • Program zapewnia skuteczne szkolenie i certyfikację wspomagającą rozwój zawodowy
 • Certyfikowani nauczyciele zyskują pewność siebie niezbędną do sprawnego sięgania po nowoczesne technologie i zmaksymalizowania efektów uczenia

Zakres Egzaminu (62-193):

Egzamin Technology Literacy for Educators ma stanowić rzetelną, niezawodną miarę kompetencji wg wymagań określonych przez UNESCO ICT: Competency Framework for Teachers, Technology Literacy. Kandydaci mogą być osobami przygotowującymi się do zawodu pedagoga, pedagogami, pracownikami wydziałów szkolących pedagogów lub innymi profesjonalistami potrzebującymi dowodu swoich kompetencji.

Mod. 1. Polityka edukacyjna

Kandydat musi wykazać się podstawową wiedzą na temat możliwości osiągnięcia pożądanych wyników nauczania za pomocą narzędziowych zasobów informacyjno-komunikacyjnych.

Mod. 2. Program nauczania i oceny

Obejmuje dopasowanie standardów nauczania do poszczególnych pakietów oprogramowania oraz wspieranie działań w zakresie kształcenia za pomocą podstawowych narzędzi.

Mod. 3. Pedagogika

Obejmuje użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych celem oceny zakresu wiedzy uczniów oraz dostarczanie uczniom informacji zwrotnych na temat ich postępów za pomocą ocen szczątkowych jak i oceny końcowej.

Mod. 4. ICT/ narzędzia technologiczne

Zarządzanie użyciem zasobów ICT w różnorodnych środowiskach. Logistyka i interakcje społeczne w kontekście zasobów ICT.

Mod. 5. Organizacja i administrowanie

Zarządzanie danymi studentów i materiałami klasowymi, a także udostępnianie ich za pomocą oprogramowania.

Mod. 6. Rozwój zawodowy

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przeznaczonych do wspierania kształcenia zawodowego nauczycieli.

Forma egzaminu Microsoft Certified Educator:


Egzamin składa się z około 50 pozycji. Zawiera zarówno tzw „studia przypadku” (case studies) jak i testy wielokrotnego wyboru. Formuła case studies wykorzystuje scenariusze, które symulują sytuacje w których nauczyciele mogą korzystać z zasobów ICT, podczas przygotowań i prowadzenia zajęć. Studia przypadków mogą zawierać oddzielne sekcje (np. cele edukacyjne dotyczące środowiska uczenia się i nauczania czy też cele rozwoju zawodowego).
Kandydaci odpowiadają na kilka pytań na podstawie informacji dostarczonych w studium przypadku.

Czas trwania egzaminów Microsoft Certified Educator:

Czas trwania egzaminu MCE to 100 minut.

Zasięg programu MCE:

Światowy zasięg programu certyfikacji

 • 128 krajów
 • egzamin dostępny w języku angielskim i rosyjskim

Uznawalność programu MCE

Program MCE powstał na podstawie ram kompetencyjnych UNESCO ICT

Microsoft Certified Educator provides teachers with a globally recognized certification which is focused on the practical integration of ICT into teaching and learning. As a teacher education provider, we are able to offer  teachers the opportunity to get recognition for their use of ICT in the classroom.