“Żeby odnieść sukces musimy zaoferować o wiele lepszą edukację niż nasi konkurenci na świecie poprzez oferowanie każdemu dziecku wykształcenia na światowym poziomie i otwieranie wszystkim uczniom drzwi do uniwersytetów, a także możliwości rozwoju i zdobycia dobrej pracy.”

Prezydent USA Barack Obama1

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Telefon kontaktowy (wymagane):

Powód kontaktu (wymagane):

Treść wiadomości:

Szanowni Państwo,

Pragniemy przedstawić Państwu propozycję realizacji certyfikowanych szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz standaryzowanych, międzynarodowych egzaminów uznawanych przez pracodawców na całym świecie.

Naszym założeniem jest przeprowadzenie pełnego procesu szkoleniowego i egzaminacyjnego dla Państwa kadry nauczycielskiej oraz uczniów. Za pomocą proponowanych przez nas instrumentów umożliwią Państwo swoim uczniom kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych, uwzględniając bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez naukę programowania.

Nasze szkolenia i możliwość przeprowadzenia egzaminów potwierdzających zdobyte informacje mogą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych w ramach podstawy programowej.

Z wyrazami szacunku
Martyna Majewska
Manager Działu Certyfikacji, Fundacja IT

Korzyści dla centrów szkoleniowych:

  • Możliwość uzyskania dofinansowań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,

 

  • Szkolenie, które zapewniasz jest kluczowe. Szkolenie w połączeniu z certyfikacją pomaga studentom uzyskiwać i certyfikować umiejętności i wiedzę potrzebną do uzyskania biegłości w IT i osiągania wyższych celów,

 

  • Posiadanie szerokiego wachlarza dostępnych egzaminów zwiększy atrakcyjność Twojego centrum na rynku lokalnym,

 

  • Obniżenie krajowego wskaźnika przerywania edukacji,

 

  • „Wartość dodana” i uzupełnienie procesów kształcenia oraz realizowanej podstawy programowej,

 

  • Zwiększona rekrutacja pomaturalna,

 

  • Szeroki wybór egzaminów z różnych dziedzin przyciąga studentów indywidualnych i korporacyjnych do Twojego centrum szkoleniowego,

 

  • Certyfikowani specjaliści przynoszą ogromną wartość korporacji. Dlatego wiele firm jest gotowych organizować szkolenia, a także wspierać finansowo kursy i egzaminy dla swoich pracowników, aby pomóc im zwiększyć ich kompetencje i zdobyć nowe umiejętności.

 

 

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z naszą pełną ofertą oraz planowania i wdrażania oferowanych przez nas szkoleń i ich certyfikacji. Wierzymy, że umożliwią Państwa uczniom jak i kadrze pedagogicznej zdobycie niewątpliwie przydatnej i pożądanej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

1 Winning the Future: President Obama’s Budget (źródło: www.whitehouse.gov)