Data dodania: 16.11.2017

Zapytanie Ofertowe Nr 1/0153/2017

Szanowni Państwo,

Fundacja IT realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPPM.05.05.00-22-0153/16-00 pn. „Podnoszenie kwalifikacji TIK w województwie pomorskim” zaprasza do złożenia oferty na druk i dostawę podręczników przygotowujących do egzaminu IC3 Digital Literacy Certification (Formularz zapytania ofertowego 1/2017 w załączeniu).

Oferty proszę złożyć do 23 listopada 2017 roku.

Koordynator projektu:

  • Leszek Teszka
  • tel. +48 91 484 44 37

Data dodania: 20.04.2018

Zapytanie Ofertowe Nr 3/AASK/fit/2018

W związku z realizacją projektu pt. „Akademia Administratora Systemów Komputerowych” nr RPZP.08.06.00-32-K019/17

zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy następującej usługi:

zapewnienie doradców zawodowych z co najmniej 2-letnim doświadczeniem do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 120 uczestników projektu „Akademia Administratora Systemów Komputerowych”.

Zapytanie ofertowe – pełna treść

Data dodania: 20.04.2018

Zapytanie Ofertowe Nr 4/AASK/fit/2018

W związku z realizacją projektu pt. „Akademia Administratora Systemów Komputerowych” nr RPZP.08.06.00-32-K019/17

zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy następującej usługi:

wynajem sal komputerowych do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w ramach projektu „Akademia Administratora Systemów Komputerowych”.

Zapytanie ofertowe – pełna treść