Adres:

ul. Jagiellońska 67
Szczecin
70-382

Kontakt telefoniczny:

Biuro: +48 91 484 44 37
Certiport: +48 91 852 24 37
Fax: +48 91 484 44 37

Data dodania: 16.11.2017

Zapytanie Ofertowe Nr 1/0153/2017

Szanowni Państwo,

Fundacja IT realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPPM.05.05.00-22-0153/16-00 pn. „Podnoszenie kwalifikacji TIK w województwie pomorskim” zaprasza do złożenia oferty na druk i dostawę podręczników przygotowujących do egzaminu IC3 Digital Literacy Certification (Formularz zapytania ofertowego 1/2017 w załączeniu).

Oferty proszę złożyć do 23 listopada 2017 roku.

Koordynator projektu:

  • Leszek Teszka
  • tel. +48 91 484 44 37