Data dodania: 17.09.2020

Zapytanie Ofertowe 1/COMP/2020 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje IT uczniów i nauczycieli Publicznego Technikum Computer College dostosowane do potrzeb rynku pracy” nr RPZP.08.06.00-32-K004/20 Fundacja IT zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zadania:

Usługa przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz z wydaniem Indywidualnego Planu Działania dla 72 uczniów Publicznego Technikum Computer College, uczestników projektu „Kompetencje IT uczniów i nauczycieli Publicznego Technikum Computer College dostosowane do potrzeb rynku pracy”, w wymiarze 288 h łącznie (1h = 60 minut).

Okres realizacji usługi:  od dnia podpisania umowy  – 30.09.2022

Miejsce realizacji usługi: Koszalin (Publiczne Technikum Computer College, ul. Heleny Modrzejewskiej / 71, 75-728 Koszalin)

Terminy realizacji usługi: w dniach i godzinach określonych przez Zleceniodawcę

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Termin nadsyłania lub dostarczania formularzy ofertowych upływa:  28.09.2020 r. o godz. 10:00

Formularz ofertowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres pawel.szklarski@fundacja.it lub przesłać na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego:

Fundacja IT, Jagiellońska 67/E, 70-382 Szczecin, Fundacja IT czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Koordynator projektu:

Zapytanie Ofertowe Nr 1/0153/2017

Szanowni Państwo,

Fundacja IT realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPPM.05.05.00-22-0153/16-00 pn. „Podnoszenie kwalifikacji TIK w województwie pomorskim” zaprasza do złożenia oferty na druk i dostawę podręczników przygotowujących do egzaminu IC3 Digital Literacy Certification (Formularz zapytania ofertowego 1/2017 w załączeniu).

Oferty proszę złożyć do 23 listopada 2017 roku.

Koordynator projektu:

  • Leszek Teszka
  • tel. +48 91 484 44 37

Data dodania: 20.04.2018

Zapytanie Ofertowe Nr 3/AASK/fit/2018

W związku z realizacją projektu pt. „Akademia Administratora Systemów Komputerowych” nr RPZP.08.06.00-32-K019/17

zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy następującej usługi:

zapewnienie doradców zawodowych z co najmniej 2-letnim doświadczeniem do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 120 uczestników projektu „Akademia Administratora Systemów Komputerowych”.

Zapytanie ofertowe – pełna treść

Data dodania: 20.04.2018

Zapytanie Ofertowe Nr 4/AASK/fit/2018

W związku z realizacją projektu pt. „Akademia Administratora Systemów Komputerowych” nr RPZP.08.06.00-32-K019/17

zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy następującej usługi:

wynajem sal komputerowych do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w ramach projektu „Akademia Administratora Systemów Komputerowych”.

Zapytanie ofertowe – pełna treść