ACE – Adobe Certified Expert

Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy bardzo trudno się wyróżnić. Uzyskanie certyfikatu Adobe Certified Expert (ACE) daje jasny przekaz o Twojej wiedzy z zakresu wiodących produktów firmy Adobe. Produkty firmy Adobe są niekwestionowanym standardem na rynku edycji grafiki komputerowej, dźwięku, animacji, wideo, stron internetowych oraz technologii mobilnych. Znajomość oprogramowania Adobe połączona z talentem otwiera drogę do wspaniałej kariery, a posiadanie certyfikatu Adobe Certified Expert zapewnia kandydatom dużą przewagę podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto, certyfikat ACE:

 • Wyróżnia Cię spośród konkurencji
 • Pokazuje Twoje zaangażowanie w rozwój Twoich umiejętności
 • Uprawnia Cię do dodania swojego nazwiska do programu ACE Finder, który umożliwia pracodawcy szybkie znalezienie kandydata z niezbędnymi umiejętnościami.

Zakres egzaminów ACE

Dreamweaver Creative Cloud (CC)

Wymagania wobec kandydatów na egzamin to minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku web developera. Kandydaci powinni mieć doświadczenie w projektowaniu witryn, układów strony internetowej oraz kodowaniu i formatowaniu elementów strony w CSS. Kandydaci powinni również być zapoznani z normami sieciowymi i móc wyświetlać administrowane strony w nowoczesnych przeglądarkach internetowych. Sugeruje się również doskonałą znajomość Adobe Photoshop oraz IDE.

 • Liczba zadań: 47 pytań
 • Próg zdawalności: 66 %
 • Czas trwania: 65 minut

Flash Professional CS6

Wymagania wobec kandydatów na egzamin to 3-4 letnie doświadczenie z animacją wideo, programowaniem elementów interaktywnych i umieszczaniem zawartości Flash na platformy sieci Web oraz do aplikacji komputerów stacjonarnych i mobilnych.

Egzamin sprawdza wiedzę na temat umieszczania zawartości Flash w sieci Web i na komputerze stacjonarnym, oraz znajomość podstaw programowania w języku ActionScript 3.0.

 • Liczba zadań: 50 pytań
 • Próg zdawalności: 67 %
 • Czas trwania: 60 minut

Illustrator CS6

Kandydaci na egzamin powinni posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie jako grafik lub ilustrator, a także doświadczenie w projektowaniu koncepcyjnym i tworzeniu kompozycji. Kandydaci powinni również biegle obsługiwać skanery i tablety graficzne oraz programy takie jak Adobe Photoshop, Adobe InDesign i Adobe Bridge.

Egzamin sprawdza wiedzę na temat tworzenia i edycji grafiki wektorowej. Obejmuje to przygotowanie grafiki pod wydruki oraz do umieszczania w sieci i na platformach mobilnych.

 • Liczba zadań: 53 pytań
 • Próg zdawalności: 66 %
 • Czas trwania: 60 minut

InDesign CS6

Kandydaci na egzamin powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu layoutów stron internetowych i regularnie korzystać z innych aplikacji z gamy Creative Suite. Kandydaci powinni być w stanie skutecznie zarządzać zespołem grafików, odpowiadać na pytania i zwiększać wydajność pracy. Kandydaci powinni umieć poruszać się w środowisku programu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Microsoft Word.

Egzamin InDesign sprawdza umiejętność tworzenia i projektowania tekstu, grafiki i multimediów dla dokumentów ekranowych i drukowanych.

 • Liczba zadań: 55 pytań
 • Próg zdawalności: 65 %
 • Czas trwania: 70 minut

Photoshop Creative Cloud (CC)

Wymagania wobec kandydatów na egzamin to minimum dwuletnie doświadczenie z obsługą programu Adobe Photoshop do cyfrowego projektowania obrazu. Kandydaci mogą odpowiadać za cyfrowe zarządzanie aktywami oraz produkcję i realizację projektów w dziedzinach takich jak fotografia, projektowanie reklam, reportaż, produkcja mediów, nowe media (Internet, social, mobile) i tworzenie wideo. Kandydaci powinni też umiejętnie poruszać się w środowisku Camera Raw, Adobe Bridge i Mini Bridge.

 • Liczba zadań: 51 pytań
 • Próg zdawalności: 66 %
 • Czas trwania: 65 minut

Premiere Pro Creative Cloud (CC)

Kandydaci na egzamin powinni posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w redakcji. Mogą wykonywać takie zawody jak: edytor, edytor pomocniczy, projektant lub redaktor. Kandydaci powinni również posługiwać się programem Adobe Media Encoder.

 • Liczba zadań: 54 pytań
 • Próg zdawalności: 63 %
 • Czas trwania: 70 minut

Digital Analyst

Dzięki certyfikacji Digital Analyst kandydaci dowodzą swoich zdolności w zakresie identyfikacji, analizy i prezentacji danych.

Uzyskanie certyfikatu ACE: Digital Analyst pomoże Ci skutecznie wyróżnić się na konkurencyjnym rynku pracy, znacznie poszerzyć możliwości zatrudnienia, oraz zaprezentować zaawansowane umiejętności branżowe i wykazać wyższy potencjał zarobkowy.

Certyfikacja Digital Analyst stanowi dla pracodawcy dowód na wysokie umiejętności kandydata w obszarze analizy i jej narzędzi oraz znajomość funkcjonowania internetowego biznesu.

 • Liczba zadań: 54 pytania wielokrotnego wyboru, 12 krótkich pytań opisowych
 • Próg zdawalności: 80 %
 • Czas trwania: 180 minut

Reports and Analytics

Kandydaci posiadający certyfikat Ral (poprzednio SiteCatalyst) dowodzą swojej wiedzy i umiejętności w zakresie interpretacji wymogów biznesowych oraz przedstawienia ich w programie Adobe Analytics w formie raportów i funkcji. Potrafią także przenieść zaprezentowane rozwiązanie na stronę internetową.

Uzyskanie certyfikatu ACE Reports and Analytics pomoże Ci wyróżnić się na konkurencyjnym rynku pracy i poszerzyć możliwości zatrudnienia prezentując zaawansowane umiejętności branżowe.

Posiadanie certyfikatu Ral jest dla pracodawcy znakiem, że pracownik biegle obsługuje program Adobe Analytics: Reports and Analytics, a także potrafi zastosować to narzędzie by rozwinąć jego internetowy biznes.

 • Liczba zadań: 75 pytania wielokrotnego wyboru, 15 krótkich pytań opisowych
 • Próg zdawalności: 80 %
 • Czas trwania: 180 minut

Forma egzaminów ACE

Istnieją dwa rodzaje egzaminów ACE: certyfikacja i wznowienie certyfikatu. Certyfikaty dotyczące produktów Adobe Digital Marketing Suite i Creative Cloud są ważne przez 12 miesięcy. Po wygaśnięciu certyfikatu użytkownik ma 90 dni na ponowne potwierdzenie swoich umiejętności. Po zakończeniu okresu ponownej certyfikacji kandydat musi wrócić do centrum egzaminacyjnego i wziąć udział w pełnym egzaminie.

 

W ACE zastosowano jednomiarowy typ pytań – egzamin to wyłącznie test wielokrotnego wyboru, bez żadnej części praktycznej. Liczy się zatem wiedza teoretyczna i dobra znajomość narzędzi oraz funkcji programu. Egzamin jest dostępny w języku angielskim.