IC3 – Cyfrowe Podstawy

Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3) – to światowy standard certyfikacji komputerowej. Czwarta generacja tego standardu jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:

 1. Podstawy pracy z komputerem
 2. Kluczowe programy i aplikacje
 3. Internet i funkcjonowanie w sieci

Każdy egzamin IC3 to osobne świadectwo kompetencji, natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem specjalnego certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie pełnej standaryzacji IC3. Certyfikaty z serii IC3 to pierwszy odpowiedzialny krok do potwierdzenia własnej świadomości cyfrowej. Standard certyfikacji IC3 jest polecany przez największe firmy branży ICT. Jest to obiektywne i miarodajne narzędzie sprawdzające poziom umiejętności komputerowych, zalecane przede wszystkim kandydatom zaczynającym swoją przygodę z certyfikacją ICT. Firmy zatrudniające osoby świadome cyfrowo, odczuwają wzrost efektywności swoich pracowników. Dzięki temu potencjał tych firm może rozwijać się o wiele szybciej i ekonomiczniej.

Fakty:

 • Egzaminy przeprowadzane są m.in. w języku polskim i złożone są z symulacji oraz pytań testowych.
 • Egzaminy IC3 sprawdzane są automatycznie, a wynik znany jest natychmiast po ukończeniu testu.
 • Certyfikat w formie PDF dostępny jest dla kandydata już po kilku minutach od zdania egzaminu, a fizyczny certyfikat (wydrukowany dyplom imienny) wysyłany jest na adres domowy kandydata drogą pocztową ze Stanów Zjednoczonych.
 • Program IC3 dostarcza fundamentalną wiedzę niezbędną, aby osiągnąć sukces we wszelkich obszarach, które wymagają użycia komputerów, najważniejszych programów biurowych oraz Internetu.
 • Program IC3 to jeden z najważniejszych standardów certyfikacji komputerowej na świecie.
 • Sylabus (tj. zagadnienia egzaminacyjne), programu IC3 pokrywa się całkowicie z zakresem DIGCOMP i jest w pełni „skalowalny” do polskich oraz europejskich ram kompetencji zawodowych (tzw. NFQ i EFQ).
 • Egzaminy IC3 można w bardzo łatwy i intuicyjny sposób wdrożyć do posiadanej infrastruktury komputerowej.

IC3 nadaje się doskonale zarówno do małych laboratoriów egzaminacyjnych komercyjnych firm szkoleniowych, jak również do dużych (wielostanowiskowych) laboratoriów komputerowych instytucji edukacyjnych lub korporacji.

Co nowego w standardzie czwartym certyfikacji IC3?

Nowe obszary zagadnień

 • Chmura obliczeniowa
  • Systemy zdalne i bazy danych
 • Baza danych
  • Podstawowe funkcje, kwerendy
 • Praca z plikami multimedialnymi
 • Cyfrowy Obywatel
  • Prawidłowe korzystanie z poczty elektronicznej, sieci społecznościowych, wiadomości tekstowych
  • Prawa autorskie
 • Bezpieczne przetwarzanie danych
  • Ochrona tożsamości i danych
 • Krytyczne myślenie
  • Ocena poprawności merytorycznej źródeł i artykułów internetowych.

Zakres egzaminów IC3

Mod. 1. Podstawy pracy z komputerem

 • Co to jest system operacyjny i do czego służy?
 • Zarządzanie plikami i folderami komputerowymi
 • Konfiguracja PC, Panel sterowania, sterowniki systemowe
 • Podstawowa terminologia informatyczna
 • Rodzaje komputerów i urządzeń mobilnych
 • Wydajność komputera
 • Instalowanie oraz odinstalowywanie oprogramowania
 • Znajomość i rozróżnianie licencji oprogramowania
 • Typy programów i narzędzi cyfrowych
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów z oprogramowaniem
 • Rozwiązywanie podstawowe problemów ze sprzętem komputerowym
 • Sprzęt i urządzenia peryferyjne
 • Kopia zapasowa i przywracanie ustawień

Mod. 2. Kluczowe programy i aplikacje

 • Cechy wspólne aplikacji
 • Podstawowe formatowanie tekstu
 • Zarządzanie plikami i folderami
 • Praca z plikami multimedialnymi
 • Metody i czynności przetwarzania tekstu
 • Tabele i listy
 • Układ strony
 • Elementy arkusza kalkulacyjnego
 • Układ i wygląd arkusza kalkulacyjnego
 • Praca z danymi
 • Tworzenie prezentacji
 • Wstawianie zawartości
 • Zarządzanie slajdami
 • Projektowanie slajdów
 • Podstawowe relacje baz danych
 • Obsługa i zarządzanie rekordami
 • Współpraca
 • Udostępnianie plików

Mod. 3. Internet i funkcjonowanie w sieci

 • Internet, Przeglądarki i WWW
 • Nawigacja w Internecie za pomocą przeglądarki
 • Połączenie internetowe
 • Typy, funkcje oraz możliwości sieci komputerowych
 • Rozwiązywanie problemów z połączenia sieciowego
 • Komunikacja e-mail
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym
 • Cyfrowe obywatelstwo – „netykieta”
 • Standardy komunikacyjne
 • Legalne i odpowiedzialne korzystanie z komputerów
 • Bezpieczna komunikacja i działalność „online”
 • Ergonomia
 • Biegłość wyszukiwania treści
 • Korzystanie z wyszukiwarek internetowych
 • Ewaluacja wyników wyszukiwania
 • Korzystanie z zaawansowanych funkcji wyszukujących

Forma egzaminów IC3

Zadania praktyczne w trakcie egzaminów

Poza tradycyjnym formatem testu wielokrotnego wyboru, egzaminy certyfikacyjne IC3 oraz CompTIA zawierają symulacje sprawnościowe PBQ (Performance-Based Questions). Mechanizm pytań PBQ daje możliwość potwierdzenia umiejętności kandydata do rozwiązywania problemów w symulowanym środowisku.

Podczas egzaminów, które przeprowadza się w realnym lub symulowanym środowisku, liczą się przede wszystkim uzyskane wyniki. Kandydaci przystępujący do egzaminów na certyfikaty IC3, CompTIA, Microsoft Office Specialist muszą wykonać szereg zadań, aby jasno dowieść posiadanych umiejętności. Egzamin z zakresu programu Word może na przykład obejmować zadanie wyrównania długości kolumn gazety lub łączenie tekstu w kolumnach. Podczas egzaminu na certyfikat MOS 2013 kandydat otrzymuje do zrealizowania projekt, którego poszczególne czynności i zadania są od siebie wzajemnie zależne. W nowej formule egzaminów MOS 2013 należy ukończyć krótki projekt, postępując zgodnie z otrzymanymi specyfikacjami. W ten sposób testy, którym poddawani są kandydaci, odpowiadają realnym zadaniom.

 

Do tego i wielu innych egzaminów możesz przygotować się z pomocą aplikacji Gmetrix.

Czas trwania egzaminów IC3

IC3 GS4 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Living Online – 45 pytań
 • Computing Fundamentals – 45 pytań
 • Key Applications – 43 pytania

Referencje dla programu IC3

Zasięg programu IC3

Światowy zasięg programu certyfikacji IC3

 • 128 krajów
 • 12 języków narodowych
 • ponad 3 miliony dostarczonych egzaminów (styczeń 2014)

Uznawalność programu IC3

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) – jest jednym z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych (ESO). Jest koordynatorem procesów biznesowych w Europie, zajmującym się usuwaniem barier handlowych dla europejskiego przemysłu i konsumentów. Misją CEN jest wspieranie gospodarki europejskiej w handlu globalnym oraz wspieranie regulacji dotyczących aspektów technicznych, dobrobytu obywateli europejskich i środowiska. W ramach swoich usług zapewnia platformę dla rozwoju norm europejskich oraz innych parametrów technicznych. Już ponad 60.000 ekspertów technicznych i 30 krajów członkowskich jest zaangażowanych w działania CEN.

Dowiedz się więcej…

ISTE

International Society for Technology in Education (ISTE) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Technologii w Edukacji ustaliło, że zakres Programu Certyfikacji IC3 w sposób jednoznaczny ocenia umiejętności wstępne do wdrożenia norm ISTE dla studentów (ISTE Standards • S 2007).
IC3 spełnia wszystkie obszary Standardów ISTE: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d.

Dowiedz się więcej…

GDLC

Global Digital Literacy Council (GDLC) – Grupa ekspertów ze środowiska akademickiego, administracji i przemysłu, którzy określają standardy szkolenia i certyfikacji kompetencji cyfrowych.
Program Certyfikacji IC3 jest uznawany i zalecany na całym świecie przez ekspertów GDLC.

Dowiedz się więcej…

PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, będąca organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród) po dokonaniu głębokiej analizy obszarów umiejętności w ramach DIGCOMP potwierdza, że programy certyfikacji ECDL oraz  IC3 to jedyne programy certyfikacji w Polsce, spełniające zalecenia DIGCOMP.

„W ramach projektu DIGCOMP przeanalizowano 15 istniejących europejskich ram kompetencji cyfrowych (http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf), na podstawie których powstała zawarta w Wytycznych wersja Digital Competence Framework (DIGCOMP). Wśród analizowanych ram jedynie dwie obecne są w Polsce: ECDL i IC3 (Certiport).” [źródło]

Pełna lista najważniejszy organów uznających i rekomendujących program IC3 znajduje się na stronie:

Program IC3 w Projektach Unijnych

RPO: Województwo Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – program certyfikacji IC3 został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

5.5 Kształcenie ustawiczne, RPO Pomorskiego

RPO: Województwo Opolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – program certyfikacji IC3 został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, RPO Opolskiego

RPO: Województwo Podlaskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – program certyfikacji IC3 został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

RPO: Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – program certyfikacji IC3 został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

Dokumenty EU

Zbiór dokumentów (Raporty Komisji Europejskiej, Publikacje, Prezentacje) dotyczące spójności programu IC3 z zaleceniami Digcomp.

JRC-IPTS |1 March 2012

Tytuł: DIGCOMP project: state of the art
Experts workshop on descriptors of Digital Competence

 • Autor: Anusca Ferrari (Project manager)

Adresy www:


Raport EUR 26035EN – 2013

Tytuł: DIGCOMP: a Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe

 • Autor: Anusca Ferrari
 • Editors: Yves Punie and Barbara N. Brečko

Adresy www:


Report EUR 25351EN -2012

Tytuł: Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks

 • Autor: Anusca Ferrari

Adresy www:


ISBN: 9789081563970

Tytuł: Educating for the future: Proceeding of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013

 • Pod redakcją: Eystein Arntzen – Head of Faculty for Teacher Education, University College of Østfold, Norway
 • Reviewers: Members of Academic Committee, Permanent members of actual RDCs
 • Text editor: Eystein Arntzen
 • Published in 2014 by Association for Teacher Education in Europe, ATEE aisbl, Rue de la Presse 4, B-1000 Brussels, Belgium

Adresy www:

Ceny egzaminów

1 Egzamin IC3

PLN174,661 szt.
 • 1 podejście do egzaminu IC3

3 Egzaminy IC3 (zestaw certyfikacyjny)

PLN472,02zestaw
 • Rozwiązanie zalecane do realizacji pełnego zestawu egzaminów IC3 dla 1 osoby

Uwaga

 • Wszystkie ceny dla kandytatów na egzamin umieszczone w powyżym zestawieniu są cenami brutto i zawierają podatek VAT (stawka 23%).
 • Wszystkie ceny produktów Certiport zależne są od aktualnego kursu dolara amerykańskiego (USD) i mogą ulec zmianie.
 • Jeżeli chcesz zostać centrum egzaminacyjnym Certiport i otrzymać ofertę dla dla nowych Centrów Certiport, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.
 • Egzaminy IC3 są przeprowadzane w autoryzowanych Centrach Egzaminacyjnych CERTIPORT.

Testy próbne GMetrix

PLN246,001 rok
 • Zestaw zawiera materiały treningowe dla 1 osoby ważne przez 12 miesięcy oda daty zamówienia

Dokumenty do pobrania

Mapowanie zagadnień programu „IC3 – Cyfrowe Podstawy” do zaleceń DIGCOMP

Obowiązuje od: 06.04.2016

POBIERZ:


Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego. Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu w obszarze edukacji oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Obowiązuje od: 06.09.2016

POBIERZ: