MOS – Microsoft Office Specialist

Sprawność w obsłudze programów Microsoft Office jest przez pracodawców postrzegana jako miara efektywności pracownika.

Czy jesteś w stanie sporządzić doskonałą graficznie ofertę w 5 min.?
Czy wykonując istotne dla firmy obliczenia w Excelu zawracasz głowę kolegom w pracy? Wreszcie czy potrafisz zarządzać swoim czasem i organizować grupową pracę swojego zespołu przy pomocy Microsoft Outlook? Czy wiesz jak działa SharePoint? Takich właśnie narzędzi używa się w nowoczesnych firmach. Dobry pracodawca mając wiele ofert wybierze pracownika z certyfikatem, który gwarantuje większą wydajność.

Obecnie w centrach Certiport dostępne są egzaminy MOS w wersjach: 2010, 2013, 2016.

Oferujemy możliwość zdania egzaminów MOS na trzech poziomach certyfikacji:

 1. Microsoft Office Specialist
 2. Microsoft Office Expert
 3. Microsoft Office Master

Każdy egzamin to osobne świadectwo kompetencji i biegłości w obrębie danego narzędzia z pakietu Office.

Fakty:

 • Egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim, jednak moduły Word Core, Excel Core i Power Point są dostępne w języku polskim,
 • Zadania złożone są z symulacji oraz pytań testowych. Symulacja ma odzwierciedlać realne zadania czekające na kandydatów podczas pracy,
 • Egzaminy MOS sprawdzane są automatycznie, a wynik znany jest natychmiast po ukończeniu testu,
 • Certyfikat w formie PDF dostępny jest dla kandydata już po kilku minutach od zdania egzaminu, a fizyczny certyfikat (wydrukowany dyplom imienny) wysyłany jest na adres domowy kandydata drogą pocztową,
 • Program MOS to jeden z najbardziej znanych standardów certyfikacji komputerowej na świecie,
 • Program MOS jest świadectwem biegłości w obsłudze pakietu Office a jego posiadanie sugeruje pracodawcy efektywność kandydata na stanowisko.
 • Podczas egzaminu oceniane jest nie tylko ukończenie zadania ale również czas oraz sposób w jaki zostało wykonane

Zakres egzaminów Microsoft Office Specialist:

Microsoft Word to edytor tekstu, który wchodzi w skład najnowszego pakietu biurowego – Microsoft Office. Microsoft Word jest wszechstronny i może służyć do codziennej pracy biurowej, w szkole, domu lub do pisania książek. Microsoft Word jest najpopularniejszym i najbardziej cenionym edytorem tekstu na świecie.

Zagadnienia sprawdzane na egzaminie 77-418: MOS Word 2013:

 • Tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi
 • Formatowanie tekstu, akapitów i sekcji
 • Tworzenie tabel i stosowanie odwołań
 • Wstawianie i formatowanie obiektów

Microsoft Excel to najbardziej rozbudowany arkusz kalkulacyjny na świecie, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie pracy przy komputerze. Microsoft Excel stanowi podstawę dla księgowych, analityków i zwykłych pracowników biurowych, którzy muszą dokonywać jakichkolwiek obliczeń.

Zagadnienia sprawdzane na egzaminie 77-420: MOS Excel 2013:

 • Tworzenie arkuszy i skoroszytów i zarządzanie nimi
 • Tworzenie komórek i zakresów
 • Tworzenie tabel
 • Stosowanie formuł i funkcji
 • Tworzenie wykresów i obiektów

Microsoft PowerPoint to program do tworzenia pokazów slajdów, nieoceniony przy konferencjach, naradach, zebraniach, podczas konferencji prasowych i wszędzie tam gdzie trzeba pokazać w jasny i przystępny sposób wyniki prac lub wyjaśnić kluczowe zagadnienia.

Zagadnienia sprawdzane na egzaminie 77-422: MOS PowerPoint 2013:

 • Tworzenie prezentacji i zarządzanie nimi
 • Wstawianie i formatowanie kształtów i slajdów
 • Tworzenie zawartości slajdów
 • Dodawanie przejść i animacji
 • Zarządzanie wieloma prezentacjami

Microsoft Outlook to rozbudowany klient poczty elektronicznej, kalendarz i organizer a także czytnik RSS i platforma współpracy korporacyjnej.

Microsoft Outlook to koń roboczy w wielu firmach – podstawowe narzędzie pracy i źródło informacji. Microsoft Outlook pozwala na filtrowanie, tagowanie i wyszukiwanie wiadomości. Dynamiczny folder wyszukiwania pozwala na łatwy dostęp do najistotniejszych informacji. Microsoft Outlook posiada obsługę poczty, kalendarz z terminarzem, listę kontaktów synchronizowaną online, listę zadań, notatnik czy dziennik. Użytkownik do każdego typu zdarzenia może utworzyć w Microsoft Outlook 2010 skrót w panelu nawigacyjnym.

Zagadnienia sprawdzane na egzaminie 77-423: MOS Outlook 2013:

 • Zarządzanie środowiskiem programu Outlook (25-30%)
 • Zarządzanie wiadomościami (25-30%)
 • Zarządzanie harmonogramami (30-35%)
 • Zarządzanie kontaktami i grupami (15-20%)

Microsoft Access to relacyjna baza danych przeznaczona dla niewielkich firm i zastosowań na niewielką skalę. Microsoft Access pozwala zbudować intuicyjną bazę danych przy niewielkiej wiedzy i bez kosztownych rozwiązań. Z drugiej strony Microsoft Access stanowi świetne narzędzie do zarządzania profesjonalnymi bazami, takimi jak MS SQL Server.

Microsoft Access to znakomity produkt umożliwiający stworzenie bazy danych w firmie lub instytucji przez osoby, które nie znają składni SQL. Choć utworzenie bazy od podstaw wymaga dużej wiedzy, to skorzystanie z gotowych szablonów i kreatorów Microsoft Access jest dziecinnie proste.

Microsoft Access posiada funkcję tworzenia zapytań, przeglądania danych w formie tabeli, tworzenia raportów, wykresów i wielu niezbędnych dodatków.

Zagadnienia sprawdzane na egzaminie 77-424: MOS Access 2013:

 • Tworzenie nowej bazy danych (20-25%)
 • Tworzenie tabel (25-30%)
 • Tworzenie kwerend (15-20%)
 • Tworzenie formularzy (15-20%)
 • Tworzenie raportów (15-20%)

Więcej o egzaminie MOS Microsoft Access znajdziesz tutaj

Usługa SharePoint Online zapewnia zaawansowane funkcje programu SharePoint bez nakładu pracy związanego z samodzielnym zarządzaniem infrastrukturą. Elastyczne opcje zarządzania zapewniają zachowanie kontroli potrzebnej do spełnienia wymagań zgodności organizacji, zapewniając dostęp do programów Exchange i Lync, klientów pakietu Office i aplikacji sieci Web.

Zagadnienia sprawdzane na egzaminie 77-419: MOS SharePoint 2013:

 • Tworzenie i formatowanie zawartości (25-30%)
 • Zarządzanie witrynami SharePoint (30-35%)
 • Uczestnictwo w społecznościach użytkowników (15-20%)
 • Konfigurowanie i konsumpcja wyników wyszukiwania witryny (15-20%)

Microsoft OneNote to Twój cyfrowy notes do gromadzenia ważnych informacji osobistych i biznesowych. W tej aplikacji pakietu Microsoft Office możesz notować pomysły, dodawać obrazy, aktualizować listę zakupów i sprawdzać swoją listę zadań. Gdziekolwiek jesteś, w domu, w biurze, czy w drodze, Twoje notatki podróżują razem z Tobą. Są automatycznie zapisywane i synchronizowane w chmurze, więc zawsze masz ich najnowsze wersje na wszystkich urządzeniach. Udostępniaj notatki znajomym i współpracownikom. Planuj urlop, udostępniaj protokoły ze spotkań i prezentuj swojej notatki innym.

Zagadnienia sprawdzane na egzaminie 77-421: MOS OneNote 2013:

 • Zarządzanie środowiskiem OneNote (25-30%)
 • Współpraca i współdzielenie pracy z innymi użytkownikami (15-20%)
 • Organizacja i wyszukiwanie notatek (20-25%)
 • Edytowanie i łączenie zawartości w programie OneNote (25-30%)

Forma egzaminów Microsoft Office Specialist

Podczas egzaminów, które przeprowadza się w realnym lub symulowanym środowisku, liczą się przede wszystkim uzyskane wyniki. Kandydaci przystępujący do egzaminów na certyfikaty IC3, CompTIA, Microsoft Office Specialist muszą wykonać szereg zadań, aby jasno dowieść posiadanych umiejętności. Egzamin z zakresu programu Word może na przykład obejmować zadanie wyrównania długości kolumn gazety lub łączenie tekstu w kolumnach. Podczas egzaminu na certyfikat MOS 2013 kandydat otrzymuje do zrealizowania projekt, którego poszczególne czynności i zadania są od siebie wzajemnie zależne. W nowej formule egzaminów MOS 2013 należy ukończyć krótki projekt, postępując zgodnie z otrzymanymi specyfikacjami. W ten sposób testy, którym poddawani są kandydaci, odpowiadają realnym zadaniom.

 

Do tego i wielu innych egzaminów możesz przygotować się z pomocą aplikacji Gmetrix.

Czas trwania egzaminów MOS

MOS 2013 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Word – 38 pytań
 • Excel – 38 pytań
 • PowerPoint – 39 pytań
 • Word Expert – 37 pytań (w każdym z dwóch egzaminów)
 • Excel Expert – 27 pytań (w każdym z dwóch egzaminów)
 • Access – 34 pytania
 • Outlook – 46 pytań
 • SharePoint – 30 pytań
 • OneNote – 35 pytań

Po więcej informacji na temat czasu trwania egzaminów certyfikacyjnych zapraszamy tutaj

Zasięg programu MOS

Światowy zasięg programu certyfikacji MOS

 • 148 krajów
 • 16 języków narodowych

Program MOS w Projektach Unijnych

RPO: Województwo Mazowieckie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – program certyfikacji 45 MOS Word oraz 45 MOS Excel został wymieniony jako przykład rozpoznawanej globalnie certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

RPO: Województwo Małopolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – program certyfikacji 84 MOS Word oraz 84 MOS Excel został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w projekcie “Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji informatycznych uczniów Technikum im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu”