MTA – Microsoft Technology Associate

Microsoft Technology Associate (MTA) to podstawowy certyfikat firmy Microsoft przeznaczony dla osób, które chcą związać się zawodowo z branżą technologiczną. Certyfikacja MTA obejmuje szeroki zakres podstawowych koncepcji technicznych, weryfikuje posiadanie przez kandydata podstawowej wiedzy technicznej i zwiększa jego wiarygodność w kontekście tych zagadnień. Uwaga Zdanie egzaminów MTA nie uprawnia do otrzymania certyfikatu MCP ani nie jest warunkiem otrzymania certyfikatu MCSA lub MCSD.

Certyfikat Microsoft Technology Associate możesz zdobyć, zdając jeden egzamin należący do jednej z poniższych ścieżek — wybór zależy od Twoich zainteresowań i celów zawodowych:

 1. Infrastruktura IT
 2. Bazy danych
 3. Deweloper

Ścieżki certyfikacji MTA

INFRASTRUKTURA IT:

MTA IT Infrastructure to ścieżka dla osób zainteresowanych karierą związaną z infrastrukturą komputerów stacjonarnych lub serwerów bądź przetwarzaniem w chmurze prywatnej:

 • Windows Server Administration Fundamentals – Instalacja serwera, zadania serwera, zarządzanie active directory, przechowywanie danych, zarządzanie wydajnością i konserwacja serwera.
 • Networking Fundamentals – infrastruktura I sprzęt sieciowy, protokoły i usługi
 • Security Fundamentals – Warstwy zabezpieczeń, oprogramowania zabezpieczające, bezpieczeństwo sieci i systemu operacyjnego
 • Windows Operating System Fundamentals – konfiguracja systemu operacyjnego, instalacja I aktualizacja systemów u klienta, zarządzanie aplikacjami, zarządzanie plikami, folderami i urządzeniami, biegłość obsługi systemu operacyjnego

BAZY DANYCH:

Ścieżka MTA Database. Dla osób wiążących plany zawodowe z administrowaniem platformami danych lub analizą biznesową:

 • Database Fundamentals – podstawowe pojęcia z zakresu baz danych, obiekty, manipulowanie i przechowywanie danych, administracja bazy danych.

DEWELOPER:

Ścieżka MTA Developer. W przypadku osób planujących tworzyć programy ta ścieżka może pomóc przygotować się do praktycznych szkoleń z zakresu produktów i certyfikacji MCSD. Zacznij od certyfikatu MTA Software Development Fundamentals, a następnie wybieraj kolejne, dostępne w tej ścieżce tematy, które pomogą w osiągnięciu Twoich celów zawodowych:

 • Mobility and Device Fundamentals – wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń, dostępu do danych i zarządzania, bezpieczeństwa urządzenia, usług w chmurze oraz możliwości przedsiębiorstwa
 • Cloud Fundamentals – usługi w chmurze i jej działanie, użytkowanie i konfiguracja usługi typu cloud firmy Microsoft, administrowanie Office 365 i Microsoft Intune oraz wsparcie dla użytkowników chmury
 • HTML5 Application Developer Fundamentals – Podstawy platform, zarządzanie stanem aplikacji, debugowanie, testowanie i publikacja aplikacji, tworzenie UI używając HTML5, znajomość podstawowych zagadnień CSS, użytkowanie, aktualizacja JavaScript, zarządzanie interfejsem użytkownika, animacje kodu i dostęp do danych oraz tworzenie API HTML5
 • Software Development Fundamentals – Podstawy programowania i jego ogólny rozwój, programowanie obiektowe, aplikacje internetowe, aplikacje biurowe i bazy danych
 • Introduction to Programming Using Block-Based Languages – umiejętność stosowania strategii rozwiązywania problemów obliczeniowych, algorytmy projektowania, praca z reprezentacją danych w językach programowania blokowego, umiejętność zastosowania modelowania i symulacji  do rozwiązywania problemów obliczeniowych, programy kodowe w programowaniu opartym na blokach, umiejętność oceny bezpieczeństwa osobistego w komunikacji internetowej, umiejętność ewaluacji procesu tworzenia oprogramowania.

Forma egzaminów MTA

Do uzyskania certyfikatu MTA wystarczy zdanie jednego egzaminu. Certyfikat MTA przyznawany jest bezterminowo.

Struktura egzaminu to około 80% pytań zamkniętych i 20% umiejętności wykonania zadań technicznych. Egzaminy certyfikacyjne MTA zazwyczaj zawierają od 30 do 50 pytań.

Próg zdawalności egzaminu MTA to około 70%. Jednakże rzeczywista granica walidacji różni się w zależności od rodzaju egzaminu i może wynosić mniej niż 70 procent, w zależności od ilości punktów przyznanych za zadania potwierdzające wymagane umiejętności.

Czas trwania egzaminów MTA

Egzamin certyfikacyjny MTA trwa 50 minut. Jeśli egzamin nie jest dostępny w Twoim języku ojczystym i zdajesz go w języku angielskim, możesz poprosić o dodatkowe 30 minut.