MTA – Microsoft Technology Associate

Microsoft Technology Associate (MTA) to podstawowy certyfikat firmy Microsoft przeznaczony dla osób, które chcą związać się zawodowo z branżą technologiczną. Certyfikacja MTA obejmuje szeroki zakres podstawowych koncepcji technicznych, weryfikuje posiadanie przez kandydata podstawowej wiedzy technicznej i zwiększa jego wiarygodność w kontekście tych zagadnień. Uwaga Zdanie egzaminów MTA nie uprawnia do otrzymania certyfikatu MCP ani nie jest warunkiem otrzymania certyfikatu MCSA lub MCSD.

Certyfikat Microsoft Technology Associate możesz zdobyć, zdając jeden egzamin należący do jednej z poniższych ścieżek — wybór zależy od Twoich zainteresowań i celów zawodowych:

 1. Infrastruktura IT
 2. Bazy danych
 3. Deweloper

Ścieżki certyfikacji MTA

INFRASTRUKTURA IT:

MTA IT Professional Exams to ścieżka dla osób zainteresowanych karierą związaną z infrastrukturą komputerów stacjonarnych lub serwerów bądź przetwarzaniem w chmurze prywatnej:

 • Windows Server Administration Fundamentals (98-365)Zarządzanie Windows Server, sieciami Windows, Active Directory, zarządzanie kontami oraz narzędziami i koncepcjami odzyskiwania systemu,  przechowywanie danych, zarządzanie wydajnością i konserwacja serwera.
 • Networking Fundamentals (98-366) – Podstawowe umiejętności w zakresie sieci, infrastruktura i sprzęt sieciowy, protokoły i usługi, sieci oparte na Windows, narzędzia do zarządzania siecią, DNS, TCP / IP, proces rozpoznawania nazw oraz protokoły sieciowe.
 • Security Fundamentals (98-367) – Warstwy zabezpieczeń, oprogramowania zabezpieczające, bezpieczeństwo sieci i systemu operacyjnego, produkty antywirusowe i zapory, urządzenia sieciowe.
 • Windows Operating System Fundamentals (98-349) – konfiguracja systemu operacyjnego, instalacja i aktualizacja systemów u klienta, zarządzanie aplikacjami, zarządzanie plikami, folderami i urządzeniami, biegłość obsługi systemu operacyjnego Windows 10.

BAZY DANYCH:

Ścieżka MTA Database. Dla osób wiążących plany zawodowe z administrowaniem platformami danych lub analizą biznesową:

 • Database Administration Fundamentals (98-364) – Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych, obiekty, manipulowanie i przechowywanie danych, administracja bazy danych. Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać umiejętności w zakresie baz danych – w tym relacyjnych baz danych, takich jak Microsoft SQL Server lub Windows Azure SQL Database.

DEWELOPER:

Ścieżka MTA Developer. W przypadku osób planujących tworzyć programy ta ścieżka może pomóc przygotować się do praktycznych szkoleń z zakresu produktów i certyfikacji MCSD. Zacznij od certyfikatu MTA Software Development Fundamentals, a następnie wybieraj kolejne, dostępne w tej ścieżce programy, które pomogą w osiągnięciu Twoich celów zawodowych:

 • Mobility and Device Fundamentals (98-368) – wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń, dostępu do danych i zarządzania, bezpieczeństwa urządzenia, usług w chmurze oraz możliwości przedsiębiorstwa.
 • Cloud Fundamentals (98-369) – usługi w chmurze i jej działanie, użytkowanie i konfiguracja usługi typu Cloud firmy Microsoft, administrowanie Office 365 i Microsoft Intune oraz wsparcie dla użytkowników chmury
 • HTML5 Application Developer Fundamentals (98-375) – Podstawy platform, zarządzanie stanem aplikacji, debugowanie, testowanie i publikacja aplikacji, tworzenie UI używając HTML5, znajomość podstawowych zagadnień CSS, użytkowanie, aktualizacja JavaScript, zarządzanie interfejsem użytkownika, animacje kodu i dostęp do danych oraz tworzenie API HTML5. Egzamin koncentruje się na użyciu HTML5, CSS3 i JavaScript w celu tworzenia aplikacji klienckich.
 • Software Development Fundamentals (98-361) – Podstawy programowania i jego ogólny rozwój, programowanie obiektowe, aplikacje internetowe, aplikacje biurowe i bazy danych
 • Introduction to Programming Using Block-Based Languages (98-380) – umiejętność stosowania strategii rozwiązywania problemów obliczeniowych, algorytmy projektowania, praca z reprezentacją danych w językach programowania blokowego, umiejętność zastosowania modelowania i symulacji  do rozwiązywania problemów obliczeniowych, programy kodowe w programowaniu opartym na blokach, umiejętność oceny bezpieczeństwa osobistego w komunikacji internetowej, umiejętność ewaluacji procesu tworzenia oprogramowania.
 • Introduction to Programming Using Java (98-388)umiejętność pracy z Javą, znajomość jej funkcji i możliwości, umiejętność pisania i debugowania kodu Java, debugować i utrzymywać dobrze sformułowany, dobrze udokumentowany kod Java 6 SE
 • Introduction to Programming Using HTML and CSS (98-383) – umiejętność rozpoznawania i pisania HTML i CSS, znajomość danych strukturalnych wykorzystujących elementy HTML oraz tworzenia i stosowania styli za pomocą CSS.
 • Introduction to Programming Using JavaScript (98-382)umiejętność tworzenia kodu JavaScript oraz używania typów danych obsługiwanych przez JavaScript.
 • Introduction to Programming Using Python (98-381)umiejętności rozpoznawania i pisania poprawnego pod względem syntaktycznym kodu Pythona, rozpoznawania typów danych obsługiwanych przez Pythona oraz rozwiązania logicznego problemu przy użyciu kodu Python.

Forma egzaminów MTA

Do uzyskania certyfikatu MTA wystarczy zdanie jednego egzaminu. Certyfikat MTA przyznawany jest bezterminowo.

Struktura egzaminu to około 80% pytań zamkniętych i 20% umiejętności wykonania zadań technicznych. Egzaminy certyfikacyjne MTA zazwyczaj zawierają od 30 do 50 pytań.

Próg zdawalności egzaminu MTA to około 70%. Jednakże rzeczywista granica walidacji różni się w zależności od rodzaju egzaminu i może wynosić mniej niż 70 procent, w zależności od ilości punktów przyznanych za zadania potwierdzające wymagane umiejętności.

Czas trwania egzaminów MTA

Egzamin certyfikacyjny MTA trwa 45 minut.