„Dobra praca = IT”

Zdawaj bezpłatne egzaminy PYTHON PCAP, Java, Javascript, C i C++ oraz Linux z nami i zadbaj o swoją karierę.

Projekt finansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020. Wartość projektu to 2 741 633,33 zł, w tym środki wspólnotowe: 2 330 388,33 zł.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN TUTAJ:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<

HARMONOGRAM WSPARCIA – do pobrania (styczeń – luty 2020)

REGULAMIN REKRUTACJI – do pobrania

Oferujemy bezpłatne certyfikaty zawodowe w Twojej karierze, które idealnie uzupełnią Twoje CV.  To uznawane przez pracodawców na całym świecie, dokumenty  potwierdzające kwalifikacje dla osób pracujących w branży IT. To także zestaw egzaminów pozwalających ukierunkować rozwój studenta, pracownika w obrębie trzech ścieżek głównych: programista, administrator baz danych oraz specjalista od infrastruktury IT.

Biorąc udział w projekcie, możesz wybrać jedną z 12 bezpłatnych ścieżek egzaminacyjnych:

 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Microsoft
 2. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Linux
 3. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++CPA
 4. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++CPP
 5. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C CLA
 6. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C CLP
 7. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku Python PCAP
 8. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w Java
 9. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C#
 10. Programiści aplikacji webowych
 11. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w JavaScript
 12. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji Microsoft

PLANOWANE TERMINY EGZAMINÓW znajdują się TUTAJ:

https://www.facebook.com/UczelniaIT-210926422749239/

 

Więcej informacji:

 • Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej ścieżki egzaminacyjnej.
 • Jeśli ścieżka egzaminacyjna przewiduje kilka egzaminów, wtedy należy zdać je łącznie.

1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Microsoft.

Egzamin 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

opis konfiguracji sytemu operacyjnego (15 – 20%),

instalacja i uaktualnianie systemów klienckich (15-20%),

zarządzanie aplikacjami (15-20%),

zarządzanie plikami i folderami (15-20%),

zarządzanie urządzeniami (15-20%),

opis obsługi systemu operacyjnego (15-20%).

Egzamin 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

opis instalacji serwera (10-15%),

opis ról serwera (25-30%),

opis infrastruktury usługi Active Directory (20-25%),

opis pamięci masowej (10-15%),

opis zarządzania wydajnością serwera (10-15%),

opis konserwacji serwera (15-20%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:
https://certiport.pearsonvue.com/

CompTIA IT Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

software (21%),

hardware (18%),

bezpieczeństwo (21%),

sieci (16%),

podstawowe wiadomości z dziedziny IT (24%).

Certyfikaty CompTIA mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – CompTIA lub Pearson Vue).

Żeby móc przystąpić do egzaminu CompTIA proszę się zarejestrować na platformie PearsonVUE:
http://www.pearsonvue.com/comptia/
Proszę to zrobić najpóźniej 2 dni przed terminem egzaminu.

2. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Linux

CompTIA IT Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

software (21%),

hardware (18%),

bezpieczeństwo (21%),

sieci (16%),

podstawowe wiadomości z dziedziny IT (24%).

Żeby móc przystąpić do egzaminu CompTIA proszę się zarejestrować na platformie PearsonVUE:
http://www.pearsonvue.com/comptia/
Proszę to zrobić najpóźniej 2 dni przed terminem egzaminu.

a) LXO-103 Linux+

architektura systemu (14%),

instalacja Linux i zarządzanie zasobami (18%),

polecenia GNU i Unix (43%),

urządzenia, systemy plików Linux i ich hierarchia (25%).

b) LXO-104 Linux+

zarządzanie danymi, skryptami (17%),

interfejsy użytkownika i komputery (8%),

zadania administracyjne (20%),

kluczowe usługi systemowe (17%),

podstawy sieciowe (23%),

bezpieczeństwo (15%).

Certyfikaty CompTIA mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – CompTIA lub Pearson Vue).

3. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++CPA

C++ Certified Associate Programmer (CPA)

uniwersalne koncepcje programowania komputerowego,

składnia i semantyka języka C ++ oraz podstawowe typy danych oferowane przez język,

zasady modelu obiektowego i jego implementacja w języku C ++,

środki przydatne w rozwiązywaniu typowych problemów implementacyjnych przy pomocy standardowych bibliotek językowych języka C ++.

Certyfikaty C++ CPA i CPP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym,

są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie i mają charakter międzynarodowy.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python PCAP należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:

https://education.cppinstitute.org/users/login

4. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++CPP

C++ Certified Professional Programmer (CPP)

mechanizm szablonu C ++, odczytywanie i rozumienie definicji funkcji i klas szablonów, przy użyciu klas szablonów właściwości i metod, w tym szablonów osób trzecich,

tworzenie szablonów i klas,

biblioteka C ++ STL zawierająca część IO,

rozwiązywanie wspólnych problemów programowania z wstępnie zdefiniowanymi klasami i metodami STL.

Certyfikaty C++ CPA i CPP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym, są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie i mają charakter międzynarodowy.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python PCAP należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:
https://education.cppinstitute.org/users/login

5. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C CLA

C Programming Language Certified Associate (CLA)

uniwersalne pojęcia dotyczące programowania komputerowego i narzędzi programistycznych,

składnia i semantyka języka C, a także typy danych oferowane przez język,

pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej bez względu na platformę sprzętową lub programową.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python PCAP należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:
https://education.cppinstitute.org/users/login

Certyfikaty C podobnie jak C++ stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym i są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, mają charakter międzynarodowy.

6. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C CLP

C Certified Professional Programmer (CLP)

uniwersalne pojęcia dotyczące programowania i narzędzi programistycznych, zdolność do identyfikowania błędów kodu i wąskich gardeł,

składnia i semantyka języka C, a także zaawansowane typy danych oferowane przez język, zaawansowane biblioteki,

programowanie zaawansowanych struktur danych, rozwiązywanie nietypowych problemów z wykorzystaniem struktur i algorytmów danych,

projektowanie i pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej niezależnie od platformy sprzętowej lub programowej.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python PCAP należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:
https://education.cppinstitute.org/users/login

Certyfikaty C podobnie jak C++ stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym i są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, mają charakter międzynarodowy.

7. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku Python PCAP

PCAP Certyfied Associate Python Programming

Egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych:

Kontrola i ewaluacja 25%

Agregowanie danych 25%

Funkcje i moduły 25%

Klasy, obiekty i wyjątki 25%

Egzamin Python PCAP jest jedynym oficjalnym egzaminem dotyczącym języka Python. Certyfikaty Python PCAP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym i są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, mają charakter międzynarodowy.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python PCAP należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:
https://education.cppinstitute.org/users/login

8. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku Java

98-388 MTA: Introduction to Programming Using Java

umiejętność pracy z Javą 15-20%

znajomość jej funkcji i możliwości 40-45%

umiejętność pisania i debugowania kodu Java 10-15%

debugowanie i utrzymywać dobrze sformułowany 5%

dobrze udokumentowany kod Java 6 SEb 10%

9. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C#

98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#)

znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny programowania (15-20%),

znajomość zagadnień z dziedziny programowania obiektowego (20-25%),

ogólna wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania (15-20%),

wiedza o aplikacjach sieci Web (15-20%),

wiedza o aplikacjach komputerowych (15-20%),

wiedza o bazach danych (15-20%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:
https://certiport.pearsonvue.com/
10. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji webowych

98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals

zarządzanie cyklem życiowym aplikacji (20–25%),

budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu języka HTML5 (25–30%),

formatowanie interfejs użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (20–25%),

kodowanie przy użyciu języka JavaScript ( 30–35%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:

https://certiport.pearsonvue.com/

11. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w JavaScript

98-382 MTA: Introduction to Programming Using JavaScript

Programowanie za pomocą operatorów JavaScript, metod i słów kluczowych 20-25%

Programowanie ze zmiennymi, typami danych i funkcjami 25-30%

Wdrażanie i analiza decyzji i pętli 20-25%

Interakcja z modelem obiektu dokumentu 15-20%

Interakcja z formularzami HTML 5-10%

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy,

są rozpoznawalne na całym świecie.

Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia

(nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:

https://certiport.pearsonvue.com/

12. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji Microsoft

98-366: MTA: Networking Fundamentals

znajomość infrastruktur sieciowych 30-35%,

znajomość sprzętu sieciowego 20-25%,

znajomość produktów i usług 45-50%.

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:
https://certiport.pearsonvue.com/

W jaki sposób zapisać się na egzamin?

 • Formularz elektroniczny znajduje się na górze strony
 • Telefonicznie pod numerem: 91 484 44 37 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku
 • Kontakt osobisty w siedzibie projektów mieszczącej się przy ul. Jagiellońskiej 67 w Szczecinie w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie

Natalia Jarzeńska, email: rekrutacja@fundacja.it.

Kamila Brudzińska-Kawka, email: rekrutacja@fundacja.it

tel. +48 91 484 44 37, tel. 720 844 437

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.