„Egzaminy Certyfikujące IT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”

Data realizacji projektu: 2017-10-01 – 2019-06-30

W ramach projektu zostaną przeprowadzone certyfikowane egzaminy z branży IT dla obecnych lub przyszłych programistów aplikacji, administratorów systemów komputerowych oraz inżynierów telekomunikacji, mające na celu podnoszenie kwalifikacji w ramach owych zawodów deficytowych.  Projekt obejmuje grupę 1410 osób. Certyfikaty nabyte przez uczestników są uznawane i respektowane na całym świecie. W Polsce są wysoko cenione przez pracodawców, a także są zgodne ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych w projektach realizowanych w ramach Działania 8.6. RPO WP 2014-2020.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • 4 egzaminy dla  administratorów systemów komputerowych:
 1. MTA: Windows Server Administration Fundamentals
 2. MTA: Windows Operating System Fundamentals
 3. CompTIA IT Fundamentals
 4. CompTIA Linux+ Powered by LPI
 • 4 egzaminy dla  programistów aplikacji w języku C:
 1. C++ Certified Associate Programmer (CPA)
 2. C++ Certified Professional Programmer (CPP)
 3. C Programming Language Certified Associate (CLA)
 4. C Certified Professional Programmer (CLP)
 • 4 egzaminy dla  inżynierów telekomunikacji:
 1. MTA: Software Development Fundamentals (C#)
 2. MTA: Mobility and Device Fundamentals
 3. MTA: HTML5 Application Development Fundamentals
 4. MTA: Networking Fundamentals
 • Rozpoznawalne i cenione na całym świecie egzaminy certyfikujące Linux Proffessional Institute, Microsoft, CompTIA, C++ Institute, Certiport.

Grupa docelowa obejmuje:

 • osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia);
 • osoby zamieszkałe, uczące się lub pracujące w woj. zachodniopomorskim;
 • osoby, które z własnej woli chcą podnieść swoje kwalifikacje IT potwierdzone przez certyfikaty, w tym pracownicy sektora IT oraz pracownicy innych sektorów, decydujący się na zmianę branży, a także studenci i absolwenci uczelni, którzy wchodzą na rynek pracy.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu

Grażyna Górkiewicz, email: grazyna.gorkiewicz@fundacja.it, tel. +48 91 484 44 37

Dorota Jedynak, e-mail: dorota.jedynak@fundacja.it, tel. +48 91 484 44 37

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.