Zdawaj bezpłatne egzaminy Microsoft, Linux, C++ z nami i zadbaj o swoją karierę.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN TUTAJ:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<

HARMONOGRAM WSPARCIAdo pobrania (styczeń – luty 2020)

Oferujemy bezpłatne certyfikaty zawodowe w Twojej karierze, które idealnie uzupełnią Twoje CV.  To uznawane przez pracodawców na całym świecie, dokumenty  potwierdzające kwalifikacje dla osób pracujących w branży IT. To także zestaw egzaminów pozwalających ukierunkować rozwój studenta, pracownika w obrębie trzech ścieżek głównych: programista, administrator baz danych oraz specjalista od infrastruktury IT.

Biorąc udział w projekcie, możesz wybrać jedną z 9 bezpłatnych ścieżek egzaminacyjnych:

 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Microsoft.
 • Egzamin 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals
 • Egzamin 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals
 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Linux.
 • Egzamin FCO-Z51 (lub FCO-U51) CompTIA IT Fundamentals
 • EgzaminCompTIA Linux + Powered by LPI
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++.
 • C++ Certified Associate Programmer (CPA)
 • C++ Certified Professional Programmer (CPP)
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C
 • Egzamin C Programming Language Certified Associate (CLA)
 • Egzamin C Certified Professional Programmer (CLP)
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C#
 • Egzamin 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#)
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji mobilnych
 • Egzamin 98-368: MTA: Mobility and Device Fundamentals
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji webowych
 • Egzamin 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals
 1. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji CISCO
 • Egzamin CompTIA Network +
 • Egzamin CISCO Certified Network Associate (LISTA REZERWOWA)
 1. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji Microsoft
 • Egzamin 98-366: MTA: Networking Fundamentals

PLANOWANE TERMINY EGZAMINÓW

Więcej informacji:

Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej ścieżki egzaminacyjnej.

Jeśli ścieżka egzaminacyjna przewiduje dwa egzaminy, wtedy należy zdać je łącznie.

 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Microsoft.

Egzamin 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

opis konfiguracji sytemu operacyjnego (15 – 20%),

instalacja i uaktualnianie systemów klienckich (15-20%),

zarządzanie aplikacjami (15-20%),

zarządzanie plikami i folderami (15-20%),

zarządzanie urządzeniami (15-20%),

opis obsługi systemu operacyjnego (15-20%).

Egzamin 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

opis instalacji serwera (10-15%),

opis ról serwera (25-30%),

opis infrastruktury usługi Active Directory (20-25%),

opis pamięci masowej (10-15%),

opis zarządzania wydajnością serwera (10-15%),

opis konserwacji serwera (15-20%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Linux

FCO-Z51 (lub FCO-U51) CompTIA IT Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

software (21%),

hardware (18%),

bezpieczeństwo (21%),

sieci (16%),

podstawowe wiadomości z dziedziny IT (24%).

 1. a) LXO-103 Linux+

architektura systemu (14%),

instalacja Linux i zarządzanie zasobami (18%),

polecenia GNU i Unix (43%),

urządzenia, systemy plików Linux i ich hierarchia (25%).

 1. b) LXO-104 Linux+

zarządzanie danymi, skryptami (17%),

interfejsy użytkownika i komputery (8%),

zadania administracyjne (20%),

kluczowe usługi systemowe (17%),

podstawy sieciowe (23%),

bezpieczeństwo (15%).

Certyfikaty CompTIA mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – CompTIA lub Pearson Vue).

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++

C++ Certified Associate Programmer (CPA)

uniwersalne koncepcje programowania komputerowego,

składnia i semantyka języka C ++ oraz podstawowe typy danych oferowane przez język,

zasady modelu obiektowego i jego implementacja w języku C ++,

środki przydatne w rozwiązywaniu typowych problemów implementacyjnych przy pomocy standardowych bibliotek językowych języka C ++.

C++ Certified Professional Programmer (CPP)

mechanizm szablonu C ++, odczytywanie i rozumienie definicji funkcji i klas szablonów, przy użyciu klas szablonów właściwości i metod, w tym szablonów osób trzecich,

tworzenie szablonów i klas,

biblioteka C ++ STL zawierająca część IO,

rozwiązywanie wspólnych problemów programowania z wstępnie zdefiniowanymi klasami i metodami STL.

Certyfikaty C++ CPA i CPP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym, są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie i mają charakter międzynarodowy.

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C

C Programming Language Certified Associate (CLA)

uniwersalne pojęcia dotyczące programowania komputerowego i narzędzi programistycznych,

składnia i semantyka języka C, a także typy danych oferowane przez język,

pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej bez względu na platformę sprzętową lub programową.

C Certified Professional Programmer (CLP)

uniwersalne pojęcia dotyczące programowania i narzędzi programistycznych, zdolność do identyfikowania błędów kodu i wąskich gardeł,

składnia i semantyka języka C, a także zaawansowane typy danych oferowane przez język, zaawansowane biblioteki,

programowanie zaawansowanych struktur danych, rozwiązywanie nietypowych problemów z wykorzystaniem struktur i algorytmów danych,

projektowanie i pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej niezależnie od platformy sprzętowej lub programowej.

Certyfikaty C podobnie jak C++ stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym i są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, mają charakter międzynarodowy.

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C#

98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#)

znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny programowania (15-20%),

znajomość zagadnień z dziedziny programowania obiektowego (20-25%),

ogólna wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania (15-20%),

wiedza o aplikacjach sieci Web (15-20%),

wiedza o aplikacjach komputerowych (15-20%),

wiedza o bazach danych (15-20%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji mobilnych

98-368: MTA: Mobility and Device Fundamentals

znajomość konfiguracji urządzeń (20–25%),

znajomość dostępu do danych i zarządzania nimi (20–25%),

znajomość zabezpieczeń urządzeń (20–25%),

znajomość usług w chmurze (20–25%),

znajomość mobilności firmowej (20–25%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie.

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji webowych

98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals

zarządzanie cyklem życiowym aplikacji (20–25%),

budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu języka HTML5 (25–30%),

formatowanie interfejs użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (20–25%),

kodowanie przy użyciu języka JavaScript ( 30–35%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

 1. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji CISCO

Egzamin CompTIA Network+ obejmuje zarządzanie, utrzymywanie, rozwiązywanie problemów, obsługę i konfigurację podstawowych infrastruktur sieciowych.

znajomość infrastruktur sieciowych 30-35%,

znajomość sprzętu sieciowego 20-25%,

znajomość produktów i usług 45-50%.

Egzamin CISCO CCNA sprawdza wiedzę i umiejętności kandydata w zakresie podstaw sieci, technologii przełączania sieci LAN, technologii routingu IPv4 i IPv6, technologii sieci WAN, usług infrastrukturalnych, bezpieczeństwa infrastruktury i zarządzania infrastrukturą.

Podstawy sieci 15%

Technologie przełączania sieci LAN 21%

Technologie routingu 23%

Technologie WAN 10%

Usługi w zakresie infrastruktury 10%

Bezpieczeństwo infrastruktury 11%

Zarządzanie infrastrukturą 10%

 1. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji Microsoft

98-366: MTA: Networking Fundamentals

znajomość infrastruktur sieciowych 30-35%,

znajomość sprzętu sieciowego 20-25%,

znajomość produktów i usług 45-50%.

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

W jaki sposób zapisać się na egzamin?

 • Formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej: http://fundacja.it/
 • Telefonicznie pod numerem: 91 484 44 37 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku
 • Kontakt osobisty w siedzibie projektów mieszczącej się przy ul. Jagiellońskiej 67 w Szczecinie w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie

Natalia Jarzeńska, email: rekrutacja@fundacja.it.

Kamila Brudzińska-Kawka, email: rekrutacja@fundacja.it

tel. +48 91 484 44 37, tel. 720 844 437

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.

Harmonogram wsparcia w projekcie  pn. „Egzaminy certyfikujące IT na terenie województwa zachodniopomorskiego” .
w okresie maj-czerwiec 2018 roku