Zdawaj bezpłatne egzaminy Microsoft, Linux, C++ z nami i zadbaj o swoją karierę.

 

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN TUTAJ:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<

Oferujemy Ci pierwsze certyfikaty zawodowe w Twojej przyszłej karierze, które idealnie uzupełnią Twoje pierwsze CV.  To uznawane przez pracodawców na całym świecie, dokumenty  potwierdzające kwalifikacje dla osób pracujących w branży IT. To także zestaw egzaminów pozwalających ukierunkować rozwój studenta w obrębie trzech ścieżek głownych: programista, administrator baz danych oraz specjalista od infrastruktury IT.

Biorąc udział w projekcie, możesz wybrać jedną z 8 bezpłatnych ścieżek egzaminacyjnych:

 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Microsoft.
 1. Egzamin 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals
 2. Egzamin 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals
 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Linux
 1. Egzamin FCO-Z51 (lub FCO-U51) CompTIA IT Fundamentals
 2. EgzaminCompTIA Linux + Powered by LPI
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++
 1. C++ Certified Associate Programmer (CPA)
 2. C++ Certified Professional Programmer (CPP)
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C

1.Egzamin  C Programming Language Certified Associate (CLA)

 1. Egzamin C Certified Professional Programmer (CLP)
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C# (sea shark ;-))
 1. Egzamin 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#)
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji mobilnych
 1. Egzamin 98-368: MTA: Mobility and Device Fundamentals
 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji webowych
 1. Egzamin 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals
 1. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji Microsoft

 

Więcej informacji:

Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej ścieżki egzaminacyjnej. Wyjątkiem od tej reguły jest egzamin C++! Osoby, które zdecydują się na podejście do egzaminu C++, mogą dodatkowo wybrać jeszcze jedną ścieżkę certyfikacyjną.

Jeśli ścieżka egzaminacyjna przewiduje dwa egzaminy, wtedy należy zdać je łącznie.

 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Microsoft.
 1. Egzamin 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • opis konfiguracji sytemu operacyjnego (15 – 20%),
 • instalacja i uaktualnianie systemów klienckich (15-20%),
 • zarządzanie aplikacjami (15-20%),
 • zarządzanie plikami i folderami (15-20%),
 • zarządzanie urządzeniami (15-20%),
 • opis obsługi systemu operacyjnego (15-20%).
 1. Egzamin 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • opis instalacji serwera (10-15%),
 • opis ról serwera (25-30%),
 • opis infrastruktury usługi Active Directory (20-25%),
 • opis pamięci masowej (10-15%),
 • opis zarządzania wydajnością serwera (10-15%),
 • opis konserwacji serwera (15-20%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

 

 1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Linux
 1. FCO-Z51 (lub FCO-U51) CompTIA IT Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • software (21%),
 • hardware (18%),
 • bezpieczeństwo (21%),
 • sieci (16%),
 • podstawowe wiadomości z dziedziny IT (24%).
 1. a) LXO-103 Linux+
 • architektura systemu (14%),
 • instalacja Linux i zarządzanie zasobami (18%),
 • polecenia GNU i Unix (43%),
 • urządzenia, systemy plików Linux i ich hierarchia (25%).
 1. b) LXO-104 Linux+
 • zarządzanie danymi, skryptami (17%),
 • interfejsy użytkownika i komputery (8%),
 • zadania administracyjne (20%),
 • kluczowe usługi systemowe (17%),
 • podstawy sieciowe (23%),
 • bezpieczeństwo (15%).

Certyfikaty CompTIA mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – CompTIA lub Pearson Vue).

 

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++
 1. C++ Certified Associate Programmer (CPA)
 • uniwersalne koncepcje programowania komputerowego,
 • składnia i semantyka języka C ++ oraz podstawowe typy danych oferowane przez język,
 • zasady modelu obiektowego i jego implementacja w języku C ++,
 • środki przydatne w rozwiązywaniu typowych problemów implementacyjnych przy pomocy standardowych bibliotek językowych języka C ++.
 1. C++ Certified Professional Programmer (CPP)
 • mechanizm szablonu C ++, odczytywanie i rozumienie definicji funkcji i klas szablonów, przy użyciu klas szablonów właściwości i metod, w tym szablonów osób trzecich,
 • tworzenie szablonów i klas,
 • biblioteka C ++ STL zawierająca część IO,
 • rozwiązywanie wspólnych problemów programowania z wstępnie zdefiniowanymi klasami i metodami STL.

Certyfikaty C++ CPA i CPP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym, są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie i mają charakter międzynarodowy.

 

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C
 1. C Programming Language Certified Associate (CLA)
 • uniwersalne pojęcia dotyczące programowania komputerowego i narzędzi programistycznych,
 • składnia i semantyka języka C, a także typy danych oferowane przez język,
 • pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej bez względu na platformę sprzętową lub programową.
 1. C Certified Professional Programmer (CLP)
 • uniwersalne pojęcia dotyczące programowania i narzędzi programistycznych, zdolność do identyfikowania błędów kodu i wąskich gardeł,
 • składnia i semantyka języka C, a także zaawansowane typy danych oferowane przez język, zaawansowane biblioteki,
 • programowanie zaawansowanych struktur danych, rozwiązywanie nietypowych problemów z wykorzystaniem struktur i algorytmów danych,
 • projektowanie i pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej niezależnie od platformy sprzętowej lub programowej.

Certyfikaty C podobnie jak C++ stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym i są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, mają charakter międzynarodowy.

 

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C#
 1. 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#)
 • znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny programowania (15-20%),
 • znajomość zagadnień z dziedziny programowania obiektowego (20-25%),
 • ogólna wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania (15-20%),
 • wiedza o aplikacjach sieci Web (15-20%),
 • wiedza o aplikacjach komputerowych (15-20%),
 • wiedza o bazach danych (15-20%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

 

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji mobilnych
 1. 98-368: MTA: Mobility and Device Fundamentals
 • znajomość konfiguracji urządzeń (20–25%),
 • znajomość dostępu do danych i zarządzania nimi (20–25%),
 • znajomość zabezpieczeń urządzeń (20–25%),
 • znajomość usług w chmurze (20–25%),
 • znajomość mobilności firmowej (20–25%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie.

 

 1. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji webowych
 1. 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals
 • zarządzanie cyklem życiowym aplikacji (20–25%),
 • budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu języka HTML5 (25–30%),
 • formatowanie interfejs użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (20–25%),
 • kodowanie przy użyciu języka JavaScript ( 30–35%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

 

 1. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji Microsoft
 1. 98-366: MTA: Networking Fundamentals
 • znajomość infrastruktur sieciowych 30-35%,
 • znajomość sprzętu sieciowego 20-25%,
 • znajomość produktów i usług 45-50%.

 

W jaki sposób zapisać się na egzamin?

Rejestracji można dokonać poprzez:

 • Formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej: http://fundacja.it/
 • Telefonicznie pod numerem: 91 484 44 37 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku
 • Kontakt osobisty w siedzibie projektów mieszczącej się przy ul. Jagiellońskiej 67 w Szczecinie w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie

Grażyna Górkiewicz, email: grazyna.gorkiewicz@fundacja.it, tel. +48 91 484 44 37

Dorota Jedynak, email: dorota.jedynak@fundacja.it, tel. +48 91 484 44 37

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.