„Kompetencje TIK i języka angielskiego”

Projekt „Kompetencje TIK i języka angielskiego” obejmuje w swoim zakresie organizację i przeprowadzenie:

– 6 cykli szkoleń komputerowych (po 80h zajęć) z egzaminem IC3,

– 2 cykli szkoleń komputerowych (po 80h zajęć) z egzaminem CompTIA IT Fundamentals,

– 7 cykli szkoleń z zakresu języka angielskiego (po 120h zajęć) z egzaminem PTE Professional Exam.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w okresie IV 2017 – II 2018.

Grupy szkoleniowe będą liczyć po 12 osób.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 •  szkolenia i egzaminy,
 • profesjonalnych trenerów,
 • podręczniki/skrypty,
 • bufet kawowy w trakcie szkoleń,
 • po zaliczeniu egzaminów międzynarodowe certyfikaty o wysokiej wartości na rynku pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Szkolenia zostaną zakończone akredytowanymi egzaminami w celu potwierdzenia zdobytych kompetencji stosownymi certyfikatami. Wnioskodawca przewiduje organizację szkoleń i certyfikację kompetencji w obszarach wskazanych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych (egzaminy: IC3 i CompTIA IT Fundamentals) oraz zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – egzamin z języka angielskiego: PTE Professional (E^Pro Pearson).

Projekt skierowany jest do 180 osób, które:

– są w wieku 18 lat lub więcej,

– mają wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym lub są w wieku powyżej 50 roku życia,

– zamierzają uczestniczyć w szkoleniach z własnej inicjatywy,

– mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego na terenie jednej z gmin: Gryfice, Płoty, Resko, Radowo Małe, Dobra, Łobez, Węgorzyno, Chociwel, Połczyn Zdrój, Ostrowice, Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Drawno, Mirosławiec, Tuczno, Człopa, Wałcz.

Dodatkowo premiowane będą osoby z terenów wiejskich, niepełnosprawne i bezrobotne.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.

Dostępne szkolenia:

KURS KOMPUTEROWY z certyfikatem IC3

Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 6 grup x 12 osób (80h/ gr.) w okresie IV 2017 – II 2018. Przewiduje się, że będą się one odbywać w trybie stacjonarnym, maksymalnie 2 razy w tygodniu po 5 godz. lekcyjnych (łącznie 20 spotkań).

Warunkiem do rozpoczęcia szkoleń jest zrekrutowanie pełnej grupy uczestników (tj. 12 os.).

Zakres zajęć jest zgodny z ze standardem wymagań DIGCOMP. Efektem udziału w szkoleniu będzie zdobycie przez uczestników komputerowych umiejętności w zakresie obszaru komunikacji, informacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje:

 •  podstawy pracy z komputerem,
 • obsługę podstawowych urządzeń, np. drukarki, skanera,
 • ochrony komp. przed uszkodzeniami,
 • pracy z oprogramowaniem i aplikacjami, w tym biurowymi (np. Word, Excel, Power Point, multimedialnej),
 • zarządzania plikami i folderami,
 • instalacja i deinstalacja aplikacji,
 • pracy w systemach operacyjnych,
 • funkcjonowania w sieci,
 • komunikacji w sieci za pomocą poczty elektronicznej, blogów, portali społecznościowych,
 • komunikacji online, (np.telekonferencje),
 • posługiwania się urządzeniami multimedialnymi – poprawnego zachowania w Internecie (Netykieta), – najczęstsze problemy z komunikacją (wirusy, niewłaściwa adresacja itd.).

Szkolenie będzie przygotowywać uczestników do podejścia do egzaminu IC3 – Digital Literacy Certification.

Certyfikat IC3 ma charakter międzynarodowy, jest rozpoznawalny na całym świecie. Egzamin zostanie przeprowadzony przez Certiport – podmiot posiadający uprawnienia do egzaminowania i certyfikacji.

 

UCZESTNICY otrzymają:

– skrypty/podręczniki,

– bufet kawowy.

Szkolenia będą się odbywać w godzinach popołudniowych, umożliwiając tym samym udział osobom pracującym.

KURS KOMPUTEROWY z certyfikatem CompTIA IT Fundamentals

Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 2 grup x 12 osób (80h/ gr.) w okresie IX 2017 – XII 2017. Przewiduje się, że będą się one odbywać w trybie stacjonarnym, maksymalnie 2 razy w tygodniu po 5 godz. lekcyjnych (łącznie 20 spotkań).

Warunkiem do rozpoczęcia szkoleń jest zrekrutowanie pełnej grupy uczestników (tj. 12 os.).

Zakres zajęć jest zgodny z ze standardem wymagań DIGCOMP. Efektem udziału w szkoleniu będzie zdobycie przez uczestników komputerowych umiejętności w zakresie obszaru komunikacji, informacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje:

 • Podstawowe pojęcia dotyczące sprzętu komputerowego,
 • Prawidłowe korzystanie z urządzeń wejścia/wyjścia,
 • Wykorzystanie wewnętrznej oraz zewnętrznej pamięci masowej,
 • Charakterystyka urządzeń peryferyjnych,
 • Identyfikacja zagrożeń i ryzyka związanego z aktualizacją urządzeń i oprogramowania,
 • Zagadnienia związane z kompatybilnością,
 • Instalacja oprogramowania,
 • Zagadnienia związane z zarządzaniem folderami i plikami,
 • Bezpieczeństwo, metody prewencji, funkcjonowanie programów antywirusowych,
 • IT przyjazne środowisku naturalnemu.

 

Szkolenie będzie przygotowywać uczestników do egzaminu CompTIA IT Fundamentals.

Certyfikat CompTIA IT Fundamentals ma charakter międzynarodowy, jest rozpoznawalny na całym świecie. Egzamin zostanie przeprowadzony przez Pearson Vue lub Anywhere Proctored – podmiot posiadający uprawnienia do egzaminowania i certyfikacji.

 

UCZESTNICY otrzymają:

– skrypty/podręczniki,

– bufet kawowy.

Szkolenia będą się odbywać w godzinach popołudniowych, umożliwiając tym samym udział osobom pracującym.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO z certyfikatem PTE_Professional Exam

Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 7 grup x 12 osób (120h/ gr.) w okresie IV 2017 – II 2018. Przewiduje się, że będą się one odbywać w trybie stacjonarnym, 2 razy w tygodniu po 4 godz. lekcyjnych (łącznie 30 spotkań).

Warunkiem do rozpoczęcia szkoleń jest zrekrutowanie pełnej grupy uczestników (tj. 12 os.).

Zakres zajęć jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Szkolenie w swoim zakresie obejmować będą bloki skierowane na rozumienie, pisanie i mówienie oraz umiejętności wykorzystania języka angielskiego w codziennych sytuacjach w pracy takich jak np.:

 • Pisanie pism i e-maili, notatek w języku angielskim,
 • Tworzenie zdań złożonych,
 • Prawidłową wymowę oraz płynność wypowiedzi,
 • Uczestnictwo w rozmowach grupowych i indywidualnych,
 • Rozmowy telefoniczne,
 • Prowadzenie prezentacji w języku angielskim.

Szkolenie będzie przygotowywać uczestników do egzaminu PTE Professional Exam.

Certyfikat PTE Professional ma charakter międzynarodowy, jest rozpoznawalny na całym świecie. Egzamin zostanie przeprowadzony przez Pearson Vue – podmiot posiadający uprawnienia do egzaminowania i certyfikacji.

 

UCZESTNICY otrzymają:

– skrypty/podręczniki,

– bufet kawowy.

Szkolenia będą się odbywać w godzinach popołudniowych, umożliwiając tym samym udział osobom pracującym.

Kontakt

Biuro projektu mieści się w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 67. Dogodna lokalizacja w centrum miasta umożliwia sprawne dotarcie do nas komunikacją miejską (tramwaj nr 5 i 7).

Biuro czynne jest w godzinach: 09:00 – 16:00.

W przypadku chęci spotkania się poza stałymi godzinami funkcjonowania biura projektu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Telefon: (+048) 91 484 44 37.

E-mail: pawel.szklarski@fundacja.it.

Osoba kontaktowa: Pan Paweł Szklarski

Dokumenty do pobraniaFormularz zgłoszeniowy programu „Kompetencje TIK i języka angielskiego

Zgłoszenia do programu prosimy przesłać na e-mail: pawel.szklarski@fundacja.it

POBIERZ: