„Podnoszenie kwalifikacji TIK w województwie pomorskim”

Data realizacji projektu: 2017-06-01 – 2019-04-30

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia IC3 dla 600 osób wraz z egzaminami zewnętrznymi po zaliczeniu których uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. Certyfikaty IC3 są uznawane i respektowane na całym świecie. W Polsce są wysoko cenione przez pracodawców. Szkolenia i certyfikaty IC3 są zgodne ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych w projektach realizowanych w ramach Działania 5.5. RPO WP 2014-2020.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • szkolenia i egzaminy,
 • profesjonalnych trenerów,
 • podręczniki/skrypty,
 • po zaliczeniu egzaminów międzynarodowe certyfikaty o wysokiej wartości na rynku pracy.

Zakres zajęć jest zgodny z ze standardem wymagań DIGCOMP. Efektem udziału w szkoleniu będzie zdobycie przez uczestników komputerowych umiejętności w zakresie obszaru komunikacji, informacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje:

 • podstawy pracy z komputerem,
 • obsługę podstawowych urządzeń, np. drukarki, skanera,
 • ochrony komp. przed uszkodzeniami,
 • pracy z oprogramowaniem i aplikacjami, w tym biurowymi (np. Word, Excel, Power Point, multimedialnej),
 • zarządzania plikami i folderami,
 • instalacja i deinstalacja aplikacji,
 • pracy w systemach operacyjnych,
 • funkcjonowania w sieci,
 • komunikacji w sieci za pomocą poczty elektronicznej, blogów, portali społecznościowych,
 • komunikacji online, (np.telekonferencje),
 • posługiwania się urządzeniami multimedialnymi – poprawnego zachowania w Internecie (Netykieta), – najczęstsze problemy z komunikacją (wirusy, niewłaściwa adresacja itd.).

Szkolenie będzie przygotowywać uczestników do podejścia do egzaminu IC3 – Digital Literacy Certification.

Grupa docelowa obejmuje:

 • osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia);
 • osoby zamieszkałe lub pracujące w woj. pomorskim;
 • pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotów ekonomii społecznej (ES)/ przedsiębiorstw społecznych;

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu

Leszek Teszka, e-mail: leszek.teszka@fundacja.it, tel. +48 91 484 44 37

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.