„Akademia Administratora Systemów Komputerowych”

Data realizacji projektu: 2017-09-01 – 2019-05-31

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia CompTIA IT Fundamentals oraz Windows Operating System Fundamentals dla 120 osób wraz z egzaminami zewnętrznymi po zaliczeniu których uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Certyfikaty nabyte przez uczestników są uznawane i respektowane na całym świecie. W Polsce są wysoko cenione przez pracodawców, a także są zgodne ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych w projektach realizowanych w ramach Działania 8.6. RPO WP 2014-2020.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia i egzaminy,
 • profesjonalnych trenerów,
 • podręczniki/skrypty,
 • po zaliczeniu egzaminów międzynarodowe certyfikaty o wysokiej wartości na rynku pracy,
 • płatne staże dla 24 uczestników projektu.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje:

 • instalowanie oraz konfigurowanie sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale),
 • dbanie o stan techniczny sieci i sprzętu komputerowego w obszarze produkcyjnym i biurowym,
 • administrowanie oprogramowaniem systemowym i narzędziowym w zakresie sieci LAN / WAN. i Internet,
 • pracy z oprogramowaniem i aplikacjami, w tym biurowymi (np. Word, Excel, Power Point, multimedialnej),
 • administrowanie systemami komputerowymi poprzez dokonywanie analizy wydarzeń, alarmów, zarządzanie poprawkami systemów i aplikacji oraz wykonywanie kopii zapasowych,
 • przydzielanie dostępów do systemów, oprogramowania,
 • procedury obsługi systemów komputerowych i dokumentacji dla użytkowników,
 • przestrzeganie i kontrolowanie wdrożonej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie,
 • analiza sprzętu oraz systemów komputerowych wymaganych do konkretnych zastosowań,
 • planowanie podziału zasobów komputerowych na podstawie planu informatyzacji firmy oraz przydzielanie zasobów w celu optymalnego ich wykorzystania,
 • wspieranie użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników,
 • ocena rozwiązań informatycznych na podstawie wymagań biznesowych i użytkowników oraz prezentowanie rekomendacji w tym zakresie,
 • wdrażanie nowych rozwiązań, technologii oraz rozwijanie funkcjonalności obsługiwanych systemów,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie eksploatowanych systemów, ich możliwości i wykorzystania.

Szkolenie będzie przygotowywać uczestników do podejścia do egzaminu CompTIA IT Fundamentals oraz Windows Operating System Fundamentals.

Grupa docelowa obejmuje:

 • osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia);
 • osoby zamieszkałe, uczące się lub pracujące w woj. zachodniopomorskim;
 • osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

 

Harmonogram  udzielania wsparcia w projekcie:

AASK gr 1.

Doradztwo zawodowe:

 • 12.05. godz. 8:00-20:00
 • 13.05. godz. 8:00-20:00

Szkolenia:

 • 14.05. 15:45-20:45 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 15.05.  15:45-20:45  Jagiellońska 67, Szczecin
 • 16.05.  16:00- 21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 17.05.  16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 18.05. 16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 19.05. 14:00- 19:00 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 20.05. 14:00- 19:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 21.05. 16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 22.05  16:30-21:00 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 26.05. 14:15-19:15 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 27.05. 14:15-19:15 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 28.05. 16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 3.06.   14:15-19:15 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 6.06. 16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 9.06. 14:15-19:15 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 10.06. 14:15-19:15 Antosiewicza 2, Szczecin

Doradztwo zawodowe (grupy 2. i 3.):
• 21.06. ul. Jagiellońska 67
• 27.06. ul. Jagiellońska 67
• 28.06. ul. Jagiellońska 67
• 30.06. ul. Jagiellońska 67
• 21.07. ul. Jagiellońska 67
• 4.08. ul. Jagiellońska 67
• 5.08. ul. Jagiellońska 67
• 20.09. ul. Jagiellońska 67

Szkolenie grupa 2.:
• 07.08. ul. Antosiewicza 2
• 09.08. ul. Antosiewicza 2
• 10.08. ul. Antosiewicza 2
• 12.08. ul. Antosiewicza 2
• 13.08. ul. Antosiewicza 2
• 14.08. ul. Antosiewicza 2
• 16.08. ul. Antosiewicza 2
• 18.08. ul. Antosiewicza 2
• 19.08. ul. Antosiewicza 2
• 20.08. ul. Antosiewicza 2
• 22.08. ul. Antosiewicza 2
• 23.08. ul. Antosiewicza 2
• 26.08. ul. Antosiewicza 2
• 28.08. ul. Antosiewicza 2
• 30.08. ul. Antosiewicza 2
• 2.09. ul. Antosiewicza 2
Szkolenie grupa 3.:
• 25.09. ul. Antosiewicza 2
• 27.09. ul. Antosiewicza 2
• 29.09. ul. Antosiewicza 2
• 30.09. ul. Antosiewicza 2
• 2.10. ul. Antosiewicza 2
• 4.10. ul. Antosiewicza 2

Doradztwo zawodowe gr. 4,5,6,7:

18.10.2018 Jagiellońska 67
23.10.2018 Jagiellońska 67
25.10.2018 Jagiellońska 67
26.10.2018 Jagiellońska 67
27.10.2018 Jagiellońska 67
28.10.2018 Jagiellońska 67
30.10.2018 Jagiellońska 67
30.10.2018 Jagiellońska 67
05.11.2018 Jagiellońska 67
05.11.2018 Jagiellońska 67
06.11.2018 Jagiellońska 67
01.12.2018 Jagiellońska 67
05.12.2018 Jagiellońska 67

Dodatkowo terminy uzgadniane indywidualnie z doradcami w poradni ul. Ojca Beyzyma 4.

Szkolenie gr. 4.

06.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
07.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
08.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
09.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
13.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
14.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
15.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
16.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
19.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
20.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
21.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
22.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
26.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
27.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
28.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
29.11.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45

Szkolenie gr 5.

05.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
06.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
07.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
09.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
11.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
13.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
14.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
16.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
18.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
20.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
21.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
23.12.2018 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
02.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
03.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
04.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
06.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45

Szkolenie gr 6.

08.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
10.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
11.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
13.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
15.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
17.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
18.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
20.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
22.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
24.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
25.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
27.01.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
05.02.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
06.02.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
07.02.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45
08.02.2019 Jagiellońska 67, sala 1 16:00-19:45

Szkolenie gr 7.

01.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
02.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
03.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
04.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
06.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
07.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
08.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
10.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
11.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
14.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
18.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
20.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
21.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
25.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
27.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30
28.02.2019 Żołnierska 53 sala nr 111 14:45-18:30

REGULAMIN REKRUTACJI – plik do pobrania. 

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu

Urszula Sajkowska, e-mail: urszula.sajkowska@fundacja.it , tel. +48 91 484 44 37

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.