„Akademia Administratora Systemów Komputerowych”

Data realizacji projektu: 2017-09-01 – 2019-05-31

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia CompTIA IT Fundamentals oraz Windows Operating System Fundamentals dla 120 osób wraz z egzaminami zewnętrznymi po zaliczeniu których uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Certyfikaty nabyte przez uczestników są uznawane i respektowane na całym świecie. W Polsce są wysoko cenione przez pracodawców, a także są zgodne ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych w projektach realizowanych w ramach Działania 8.6. RPO WP 2014-2020.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia i egzaminy,
 • profesjonalnych trenerów,
 • podręczniki/skrypty,
 • po zaliczeniu egzaminów międzynarodowe certyfikaty o wysokiej wartości na rynku pracy,
 • płatne staże dla 24 uczestników projektu.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje:

 • instalowanie oraz konfigurowanie sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale),
 • dbanie o stan techniczny sieci i sprzętu komputerowego w obszarze produkcyjnym i biurowym,
 • administrowanie oprogramowaniem systemowym i narzędziowym w zakresie sieci LAN / WAN. i Internet,
 • pracy z oprogramowaniem i aplikacjami, w tym biurowymi (np. Word, Excel, Power Point, multimedialnej),
 • administrowanie systemami komputerowymi poprzez dokonywanie analizy wydarzeń, alarmów, zarządzanie poprawkami systemów i aplikacji oraz wykonywanie kopii zapasowych,
 • przydzielanie dostępów do systemów, oprogramowania,
 • procedury obsługi systemów komputerowych i dokumentacji dla użytkowników,
 • przestrzeganie i kontrolowanie wdrożonej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie,
 • analiza sprzętu oraz systemów komputerowych wymaganych do konkretnych zastosowań,
 • planowanie podziału zasobów komputerowych na podstawie planu informatyzacji firmy oraz przydzielanie zasobów w celu optymalnego ich wykorzystania,
 • wspieranie użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników,
 • ocena rozwiązań informatycznych na podstawie wymagań biznesowych i użytkowników oraz prezentowanie rekomendacji w tym zakresie,
 • wdrażanie nowych rozwiązań, technologii oraz rozwijanie funkcjonalności obsługiwanych systemów,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie eksploatowanych systemów, ich możliwości i wykorzystania.

Szkolenie będzie przygotowywać uczestników do podejścia do egzaminu CompTIA IT Fundamentals oraz Windows Operating System Fundamentals.

Grupa docelowa obejmuje:

 • osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia);
 • osoby zamieszkałe, uczące się lub pracujące w woj. zachodniopomorskim;
 • osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Harmonogram  udzielania wsparcia w projekcie:

AASK gr 1.

Doradztwo zawodowe:

 • 12.05. godz. 8:00-20:00
 • 13.05. godz. 8:00-20:00

Szkolenia:

 • 14.05. 15:45-20:45 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 15.05.  15:45-20:45  Jagiellońska 67, Szczecin
 • 16.05.  16:00- 21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 17.05.  16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 18.05. 16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 19.05. 14:00- 19:00 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 20.05. 14:00- 19:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 21.05. 16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 22.05  16:30-21:00 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 26.05. 14:15-19:15 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 27.05. 14:15-19:15 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 28.05. 16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 3.06.   14:15-19:15 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 6.06. 16:00-21:00 Jagiellońska 67, Szczecin
 • 9.06. 14:15-19:15 Antosiewicza 2, Szczecin
 • 10.06. 14:15-19:15 Antosiewicza 2, Szczecin

Doradztwo zawodowe (grupy 2. i 3.):
• 21.06. ul. Jagiellońska 67
• 27.06. ul. Jagiellońska 67
• 28.06. ul. Jagiellońska 67
• 30.06. ul. Jagiellońska 67
• 21.07. ul. Jagiellońska 67
• 4.08. ul. Jagiellońska 67
• 5.08. ul. Jagiellońska 67
• 20.09. ul. Jagiellońska 67

Szkolenie grupa 2.:
• 07.08. ul. Antosiewicza 2
• 09.08. ul. Antosiewicza 2
• 10.08. ul. Antosiewicza 2
• 12.08. ul. Antosiewicza 2
• 13.08. ul. Antosiewicza 2
• 14.08. ul. Antosiewicza 2
• 16.08. ul. Antosiewicza 2
• 18.08. ul. Antosiewicza 2
• 19.08. ul. Antosiewicza 2
• 20.08. ul. Antosiewicza 2
• 22.08. ul. Antosiewicza 2
• 23.08. ul. Antosiewicza 2
• 26.08. ul. Antosiewicza 2
• 28.08. ul. Antosiewicza 2
• 30.08. ul. Antosiewicza 2
• 2.09. ul. Antosiewicza 2
Szkolenie grupa 3.:
• 25.09. ul. Antosiewicza 2
• 27.09. ul. Antosiewicza 2
• 29.09. ul. Antosiewicza 2
• 30.09. ul. Antosiewicza 2
• 2.10. ul. Antosiewicza 2
• 4.10. ul. Antosiewicza 2

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu

Urszula Sajkowska, e-mail: urszula.sajkowska@fundacja.it , tel. +48 91 484 44 37

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.