„Akademia Administratora Systemów Komputerowych”

Data realizacji projektu: 2017-09-01 – 2019-05-31

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia CompTIA IT Fundamentals oraz Windows Operating System Fundamentals dla 120 osób wraz z egzaminami zewnętrznymi po zaliczeniu których uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Certyfikaty nabyte przez uczestników są uznawane i respektowane na całym świecie. W Polsce są wysoko cenione przez pracodawców, a także są zgodne ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych w projektach realizowanych w ramach Działania 8.6. RPO WP 2014-2020.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia i egzaminy,
 • profesjonalnych trenerów,
 • podręczniki/skrypty,
 • po zaliczeniu egzaminów międzynarodowe certyfikaty o wysokiej wartości na rynku pracy,
 • płatne staże dla 24 uczestników projektu.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje:

 • instalowanie oraz konfigurowanie sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale),
 • dbanie o stan techniczny sieci i sprzętu komputerowego w obszarze produkcyjnym i biurowym,
 • administrowanie oprogramowaniem systemowym i narzędziowym w zakresie sieci LAN / WAN. i Internet,
 • pracy z oprogramowaniem i aplikacjami, w tym biurowymi (np. Word, Excel, Power Point, multimedialnej),
 • administrowanie systemami komputerowymi poprzez dokonywanie analizy wydarzeń, alarmów, zarządzanie poprawkami systemów i aplikacji oraz wykonywanie kopii zapasowych,
 • przydzielanie dostępów do systemów, oprogramowania,
 • procedury obsługi systemów komputerowych i dokumentacji dla użytkowników,
 • przestrzeganie i kontrolowanie wdrożonej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie,
 • analiza sprzętu oraz systemów komputerowych wymaganych do konkretnych zastosowań,
 • planowanie podziału zasobów komputerowych na podstawie planu informatyzacji firmy oraz przydzielanie zasobów w celu optymalnego ich wykorzystania,
 • wspieranie użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników,
 • ocena rozwiązań informatycznych na podstawie wymagań biznesowych i użytkowników oraz prezentowanie rekomendacji w tym zakresie,
 • wdrażanie nowych rozwiązań, technologii oraz rozwijanie funkcjonalności obsługiwanych systemów,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie eksploatowanych systemów, ich możliwości i wykorzystania.

Szkolenie będzie przygotowywać uczestników do podejścia do egzaminu CompTIA IT Fundamentals oraz Windows Operating System Fundamentals.

Grupa docelowa obejmuje:

 • osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia);
 • osoby zamieszkałe, uczące się lub pracujące w woj. zachodniopomorskim;
 • osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu

Konrad Papka, e-mail: konrad.papka@fundacja.it, tel. +48 91 484 44 37

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Realizator projektu:

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Fundacja IT specjalizuje się w organizacji szkoleń i certyfikacji umiejętności IT i języków obcych. Posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson i jednocześnie dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów. Projektodawca posiada doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie języków obcych, a także bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.