Nasze certyfikaty w projektach unijnych:

RPO: Województwo Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – program certyfikacji IC3 został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

5.5 Kształcenie ustawiczne, RPO Pomorskiego

RPO: Województwo Opolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – program certyfikacji IC3 został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, RPO Opolskiego

RPO: Województwo Podlaskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – program certyfikacji IC3 został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

RPO: Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – program certyfikacji IC3 został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

RPO: Województwo Mazowieckie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – program certyfikacji 45 MOS Word oraz 45 MOS Excel został wymieniony jako przykład rozpoznawanej globalnie certyfikacji w dokumentacji konkursowej.

RPO: Województwo Małopolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – program certyfikacji 84 MOS Word oraz 84 MOS Excel został wymieniony jako przykład uznawanej certyfikacji w projekcie “Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji informatycznych uczniów Technikum im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu”