„ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH”

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH” jest realizowany przez Fundację IT w partnerstwie z EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE PIOTR SIBILSKI na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.10.00-32-K001/19-00 z dnia 17.12.2019 r.

KRYTERIA DOSTĘPU DO PROJEKTU

Udział w kursie mogą wziąć osoby:

 • – w wieku 25 lat i więcej,
 • – mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
 • – nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej,

Podczas rekrutacji preferowane będą:

 • – osoby w wieku 50 lat i więcej
 • – osoby niepełnosprawne
 • – osoby mieszkające na obszarze SSW WZP – Specjalnej Strefy Wyłączenia na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego
 • – kobiety
 • – osoby o niskich kwalifikacjach –tj. wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym: ukończone liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa

KONTAKT

Leszek Teszka, email: leszek.teszka@fundacja.it,
tel. +48 91 484 44 37

oraz

Koordynator szkoleń IT
Natalia Sobaczak, email: natalia@eurocapitaldotacje.pl
tel. +48 723 449 447

Jeżeli chcesz zarezerwować miejsce na szkoleniu wypełnij formularz rekrutacyjny i odeślij na wskazany powyżej adres e-mail.

Formularz rekrutacyjny pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pobierz

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 771 655,20 PLN z dofinansowaniem w kwocie 7 893 655,20 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego : 7 455 906,92 PLN

SZKOLENIA

W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie 450 edycji certyfikowanych kursów komputerowych zgodnych z DIGCOMP dla 4500 osób łącznie (średnio około 10 osób w ramach każdej z edycji).

Do wyboru są następujące rodzaje kursów/szkoleń:

 • 1. IC3 SPARK – 60 godzin zajęć, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 5 obszarów kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.1-1.3
  • b) OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA, kompetencje 2.1-2.6
  • c) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.4
  • d) OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1-4.4
  • e) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 2. ADOBE PHOTOSHOP – 60 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 1 obszar kompetencji:
  • a) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
 • 3. AUTODESK– 60 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 1 obszar kompetencji:
  • a) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
 • 4. MICROSOFT OFFICE SPECJALIST WORD – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA, kompetencje 2.1-2.3
  • c) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • d) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 5. MICROSOFT OFFICE SPECJALIST EXCEL – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA, kompetencje 2.1-2.3
  • c) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • d) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 6. MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE Windows Server – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • c) OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • d) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 7. MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE Networking Fundamentals – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • c) OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • d) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 8. MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE Cloud Fundamentals – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • c) OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • d) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 9. MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE Windows Operating System Fundamentals – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • c) OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • d) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 10. PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C – 80 godzin zajęć, na poziomie zaawansowanym zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 3 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • c) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 11. PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C++ – 80 godzin zajęć, na poziomie zaawansowanym zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 3 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • c) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 12. PROGRAMOWANIE W JĘZYKU Python – 80 godzin zajęć, na poziomie zaawansowanym zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 3 obszary kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • c) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 13. EC COUNCIL ETHICAL HACKING ASSOCIATE – 80 godzin zajęć, na poziomie zaawansowanym zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 5 obszarów kompetencji:
  • a) OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • b) OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA, kompetencje 2.4-2.6
  • c) OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • d) OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • e) OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4

Po zakończeniu każdego wsparcia szkoleniowego, zostanie przeprowadzony egzamin DIGCOMP (Digital Competences), weryfikujący wiedzę Uczestniczek/ków uzyskaną podczas szkolenia. PROCES UZYSKANIA CERTYFIKATÓW odbywa się na platformie internetowej i jest prowadzony przez Certyfikowanego Egzaminatora.

Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy (w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy).