To projekt, dzięki któremu uczniowie szkół ponadpodstawowych utalentowani w dziedzinie IT mają szansę już teraz zacząć kreować swoją karierę zawodową i pracować nad osiągnięciem sukcesu.

Każda szkoła może wystawić 5 – 10 zawodników*, którzy podejdą do bezpłatnych egzaminów: C++, C, C#, HTML5 lub Python! Każdy z nich ma szansę na certyfikat zawodowy uznawany przez pracodawców na całym świecie.

Fundacja IT jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Certiport, PearsonVUE oraz CompTIA.

Szkoła, która wypadnie najlepiej w programie dodatkowo otrzyma 3 tablety!

Program rozpoczyna się 1.11.2018 i potrwa do końca lutego 2019r.

 

*uczniowie muszą mieć 18 lat (rocznikowo).

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: Zaprogramuj swoją przyszłość.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja IT, ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin.
 3. Konkurs jest częścią projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pod nazwą „Egzaminy Certyfikujące IT na terenie województwa zachodniopomorskiego” i stanowi część działań promocyjno – rekrutacyjnych.
 4. Czas trwania konkursu: 01.10.2018 – 28.02.2019r. Egzaminy będą się odbywać w terminach zaplanowanych przez Organizatora na dwa miesiące do przodu. Uczestnicy konkursu wybierają dogodne terminy z listy publikowanej na Facebooku:

https://www.facebook.com/UczelniaIT-210926422749239/

Miejsce przeprowadzania egzaminów to centrum egzaminacyjne w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 67

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda szkoła ponadpodstawowa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Uczniowie, którzy będą reprezentowali szkołę w konkursie muszą mieć skończone (rocznikowo) 18 lat.
 2. Szkoły będą brały udział w konkursie odpowiednio w 3 kategoriach:
 3. Licea ogólnokształcące, zawodowe i technika nie informatyczne oraz szkoły zawodowe
 4. Technika informatyczne
 5. Szkoły ponadgimnazjalne i policealne dla dorosłych.
 • 3

ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW

 1. Szkoła wybiera reprezentację w liczbie od 5 do 20 uczniów, którzy spełniają warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. Reprezentanci otrzymują od Organizatora zakres materiału oraz dostęp do kursów i materiałów przygotowujących do egzaminu.
 3. Szkoła wybiera termin z listy podanej przez Organizatora i wysyła reprezentantów.
 4. Reprezentanci podpisują umowę uczestnictwa w projekcie z Fundacją IT.
 5. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport lub PearsonVUE).
 6. Każdy reprezentant, który brał udział w konkursie i zda egzamin otrzyma imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Dokument ten jest uznawany na całym świecie.
 7. Każda szkoła, która weźmie udział w konkursie otrzyma świadectwo udziału w konkursie od Fundacji IT.
 8. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: gorkiewicz@fundacja.it.
 • 4

NAGRODY

 1. Nagrody w postaci 3 tabletów Samsung Galaxy Tab E 9,6″ 8GB Wi-Fi Biały (SM-T560NZWAXEO) o łącznej wartości ok. 1 500 zł. otrzyma szkoła, która w swojej kategorii spełni 2 warunki:
 2. Zdobędzie największą liczbę certyfikatów
 3. Zdobędzie łącznie największą ilość punktów zaliczeniowych z egzaminów.
 4. Wyniki zostaną przesłane drogą mailową oraz będą opublikowane na stronie konkursu i profilu facebookowym Fundacji IT w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu. Publikacja będzie dotyczyć jedynie nazwy szkoły, nie reprezentantów indywidualnie.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany modelu tabletów w granicach( +,-) 50 zł. ceny podanego modelu w § 4 regulaminu.