Autodesk Certified User

Certyfikat Autodesk to powszechnie uznawane w branży świadectwo umiejętności. Bez względu na to, czy pracujesz w branży wytwórczej, budowlanej czy architektonicznej, certyfikacja Autodesk stanowi dowód Twojego doświadczenia i Twojej specjalistycznej wiedzy, uznawanej przez pracodawców i klientów z całego świata, jest więc poważnym atutem specjalistów zajmujących się projektowaniem.

Certyfikacje są dostępne dla następujących produktów:
O egzaminie:
autocad1
autocad2

Forma:

Egzamin na poziomie Autodesk Certified User składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, wskazywania i klikania („hot-spot”) oraz z zadań praktycznych, których celem jest określenie, czy kandydat rozumie zasady działania oprogramowania Autodesk i potrafi się nim efektywnie posługiwać.

Egzaminy z portfela ACU dostępne są wyłącznie w języku angielskim, wyjątkiem jest egzamin AutoCAD który w wersji 2021 został przetłumaczony na język polski.

Czas trwania: 50 minut