CSB English for IT

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim, szczególnie w IT, jest umiejętnością kluczową. Język angielski jest światowym językiem technologicznym, a obecnie 80% informacji przechowywanych na komputerach na całym świecie jest w języku angielskim.

Certyfikacja English for IT ma na celu potwierdzenie, że kandydaci rozpoczynający karierę w IT rozumieją kluczowe zasady komunikacji i posiadają umiejętności niezbędne do skutecznego działania w międzynarodowym środowisku pracy.

Zakres egzaminu:

Oprócz sprawdzania znajomości języka angielskiego w środowisku związanym z IT, egzamin mierzy również rozumienie ze słuchu, czytanie i używanie języka angielskiego w praktyce.

 

Dla kogo?

Grupą docelową certyfikacji English for IT są kandydaci korzystający z języka angielskiego jako obcego, który chcą rozpocząć karierę w branży IT. Certyfikacja English for IT jest też świetnym wyborem dla:

  • Uczniów szkół średnich, studentów i specjalistów IT na wczesnym etapie kariery
  • Twórców oprogramowania, inżynierów sieci i bezpieczeństwa, product managerów i pracowników wsparcia technicznego chcących pracować w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku
  • Specjalistów IT, którzy chcą rozpocząć pracę w międzynarodowych lub anglojęzycznych firmach
  • Pracowników nietechnicznych pracujących w sektorze IT
  • English for IT może być też dodatkiem dla szkół językowych prowadzących kursy języka angielskiego

Docelowy poziom biegłości dla kandydatów przystępujących do egzaminu to B2 w skali CEFH oraz 59-75 w Global Scale of English.

Forma i czas:

Egzamin trwa 80 minut i obejmuje 60 pytań. Kandydaci będą potrzebować słuchawek, aby ukończyć część egzaminu dotyczącą słuchania.

Pełna ścieżka egzaminacyjna obejmuje dodatkowo oficjalny kurs English for IT oraz testy przygotowujące GMetrix.

Więcej o certyfikacji CSB English for IT: