Entrepreneurship and Small Business

Certyfikacja Entrepreneurship and Small Business zapewnia przyszłym liderom odpowiednie przygotowanie i narzędzia, aby odnieść sukces w konkurencyjnym środowisku.

Certyfikacja ESB została stworzona w celu potwierdzenia wiedzy dotyczącej kluczowych pojęć i koncepcji w zakresie przedsiębiorczości oraz podstawowych zasad biznesowych, w tym zasad niezbędnych do otwarcia i zarządzanie małą firmą.

Zagadnienia objęte egzaminem to:

  • przedsiębiorczość;
  • rozpoznawanie i ocena możliwości;
  • planowanie, uruchamianie i prowadzenie biznesu;
  • marketing i sprzedaż;
  • finansowanie zalążkowe i zarządzanie finansami.
Szczegółowy opis zagadnień znajduje się tu:

Kandydaci do certyfikacji ESB będą musieli znać kluczowe założenia i pojęcia dotyczące zasad przedsiębiorczości i działalności małych firm. Rekomendowany czas potrzebny na opanowanie wiedzy objętej egzaminem to 150 godzin szkoleniowych. Aby zdać egzamin, kandydaci nie muszą mieć rzeczywistego doświadczenia w prowadzeniu firmy.

Certyfikat przeznaczony jest dla osób, które zamierzają kontynuować edukację oraz dla tych, których aspiracją jest prowadzenie własnej firmy i wejście do sektora małych przedsiębiorstw od razu po ukończeniu szkoły średniej.

Forma i czas:
  • 45 pytań 50 minut
  • Dostępny w języku angielskim.
  • Pełna ścieżka egzaminacyjna obejmuje dodatkowo materiały do nauki oraz testy przygotowujące GMetrix.
Więcej o egzaminie można przeczytać tu: