IC3

Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3) – to światowy standard certyfikacji komputerowej. Program IC3 Digital Literacy został zaprojektowany dla różnych grup wiekowych i zawodów. Jest najlepszym sposobem zapewnienia, że uczniowie i pracownicy są odpowiednio przygotowani by odnieść sukces w świecie opartym na technologii.

Global standard 6

IC3 Digital Literacy Global Standard 6 (GS6) to najnowsza wersja programu IC3 Digital Literacy Certification, uwzględniająca aktualne koncepcje informatyczne, w tym technologie chmurowe i mobilne. Jest ściśle dostosowany do wymagań edukacyjnych i zapewnia uczniom w każdym wieku możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i korzystania z odpowiednich narzędzi cyfrowych. Zakres egzaminu obejmuje narzędzia służące do wyszukiwania informacji, optymalizowania produktywności, współpracy i komunikacji, tworzenia treści, zapewniania bezpieczeństwa.

Siedem dziedzin umiejętności cyfrowych objętych egzaminem to:

 1. Podstawy technologii
 2. Obywatelstwo cyfrowe
 3. Zarządzanie informacjami
 4. Tworzenie treści
 5. Komunikacja
 6. Współpraca
 7. Bezpieczeństwo

Nowa struktura to zestaw trzech egzaminów z siedmiu dziedzin umiejętności cyfrowych. Każdy z nich przyznaje własny certyfikat, potwierdzających znajomość zagadnień na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Poziom 1 mierzy znajomość podstawowych pojęć i istotnych komponentów.
Poziom 2 wymaga praktycznej znajomości każdej z siedmiu grup umiejętności.
Poziom 3 potwierdza zaawansowaną wiedzę i umiejętności cyfrowe oraz wskazuje, że kandydat ma techniczne podstawy potrzebne do pomyślnego rozwoju na ścieżce edukacyjnej i zawodowej również w kierunku bardziej specjalistycznych umiejętności technologicznych.
Kiedy kandydat pomyślnie zda wszystkie trzy egzaminy certyfikacyjne Global Standard 6, otrzymuje certyfikat IC3 Digital Literacy Master oraz Master Badge.

Global standard 5

IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) to kolejny (po GS4) standard certyfikacji IC3 Digital Literacy. Składa się z trzech egzaminów: Podstawy pracy z komputerem,Kluczowe programy i aplikacje, Internet i funkcjonowanie w sieci. IC3 Digital Literacy GS5 obejmuje koncepcje i umiejętności, które mają zastosowanie w większości szkół i ścieżek kariery, jest to idealne rozwiązanie dla każdej osoby, która chce zweryfikować swoje umiejętności cyfrowe.

Zagadnienia dotyczące kluczowych aplikacji:
Zagadnienia dotyczące podstaw informatyki:
Zagadnienia dotyczące życia on-line:

Global standard 4

Certyfikat ten jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:

 1. Podstawy pracy z komputerem
 2. Kluczowe programy i aplikacje
 3. Internet i funkcjonowanie w sieci

Każdy egzamin IC3 to osobne świadectwo kompetencji, natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem specjalnego certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie pełnej standaryzacji IC3.

Zagadnienia:
 • Komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania
 • Podstawowe urządzenia, np. drukarki, skanery itd.
 • Właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami
 • Diagnostyka i rozwiązywanie problemów
 • Oprogramowanie: najważniejsze funkcje i aplikacje
 • Zarządzanie plikami i folderami
 • Inne systemy operacyjne
 • Podstawowe zasady i komendy
 • Popularne aplikacje przetwarzania tekstu, prezentacje i arkusze kalkulacyjne oraz bazy danych
 • Uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja zawartości
 • Praca z dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami
 • Podstawowe narzędzia np. formatowanie, edytowanie, zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie
 • Edycja dokumentu, automatyzacja procesów
 • Zabezpieczanie dokumentów tekstowych
 • Najważniejsze formuły i funkcje
 • Tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi
 • Wykresy i obrazki
 • Tworzenie prezentacji
 • Sposoby zarządzania i edycji prezentacji
 • Podstawy pracy w Internecie lub środowisku sieciowym
 • Korzystanie z Internetu (korzyści i zagrożenia)
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa, klient i domena
 • Poczta elektroniczna, komunikacja online
 • Problemy z komunikacją i siecią

Forma i czas trwania egzaminu

IC3 GS6 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Poziom 1 – 45 pytań
 • Poziom 2 – 45 pytań
 • Poziom 3 – 40 pytań

IC3 GS5 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Życie online – 50 pytań
 • Podstawy informatyki – 50 pytań
 • Kluczowe aplikacje – 45 pytań

IC3 GS4 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Życie online – 45 pytań
 • Podstawy informatyki – 45 pytań
 • Kluczowe aplikacje – 43 pytania