IT SPECIALIST

Program Information Technology Specialist przeznaczony jest dla osób, które chcą związać się zawodowo z branżą technologiczną. Program ten umożliwia kandydatom sprawdzenie podstawowych umiejętności informatycznych poszukiwanych przez pracodawców.

Studenci mogą sprawdzić swoją wiedzę z szerokiego zakresu zagadnień informatycznych, w tym tworzenia oprogramowania, administrowania bazami danych, sieci i bezpieczeństwa, mobilności, zarządzania urządzeniami oraz programowania.

Ścieżki certyfikacji programu IT Specialist:

Databases

Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać umiejętności projektowania i wykonywania zapytań w relacyjnych bazach danych, takich jak MySQL, Microsoft SQL Server lub Oracle.

Software Development

Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać podstawowe umiejętności tworzenia oprogramowania, w tym programowania obiektowego, aplikacji internetowych i baz danych. Od kandydatów oczekuje się doświadczenia z językami C# i ANSI SQL.

Networking

Do egzaminu wymagane są podstawowe umiejętności w zakresie sieci, w tym TCP/IP, usług sieciowych, topologii sieci oraz rozwiązywania problemów w środowiskach przewodowych i bezprzewodowych.

Network Security

Kandydaci do tego egzaminu powinni wykazać się podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa, w tym zrozumieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa systemu operacyjnego, bezpieczeństwa sieci i urządzeń oraz bezpiecznych praktyk komputerowych.

JavaScript

Egzamin waliduje wiedzę i umiejętności rozpoznawania i tworzenia kodu JavaScript.

Java

Egzamin waliduje wiedzę i umiejętności rozpoznawania i tworzenia kodu Java.

Python

Egzamin sprawdza umiejętność rozpoznawania i pisania poprawnego pod względem syntaktycznym kodu w jęzku Python oraz stosowanie kodu Pythona do rozwiązywania problemów logicznych.

HTML and CSS

Zakres egzaminu obejmuje umiejętności ustrukturyzowania strony internetowej za pomocą elementów HTML oraz tworzenia i stosowania styli za pomocą CSS.

HTML5 Application Development

Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać umiejętności korzystania z HTML5, CSS i JavaScript do tworzenia responsywnych aplikacji internetowych, które będą działać na różnych urządzeniach dotykowych – komputerach, tabletach i telefonach.

Device Configuration and Management

Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu mobilności oraz pracy z urządzeniami z systemem Windows.

Artificial Intelligence

Kandydaci do tego egzaminu powinni być przygotowani do profesjonalnego wykorzystania sztucznej inteligencji poprzez zrozumienie, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystana do rozwiązywania problemów.

Cloud Computing

Egzamin weryfikuje umiejętność identyfikowania i opisywania rozwiązań działających w oparciu o technologie chmurowe.

Computational Thinking

Zakres egzaminu obejmuje gromadzenie i analizę danych, rozpoznawanie wzorców danych, przedstawianie danych poprzez abstrakcje oraz automatyzację rozwiązań przy użyciu myślenia algorytmicznego.

Cybersecurity

Egzamin ocenia zrozumienie kluczowych paradygmatów bezpieczeństwa, terminologii i sposobu rozwiązywania problemów. Certyfikowani kandydaci uzyskają wiedzę i zrozumieją wagę cyberbezpieczeństwa i zagrożeń dla biznesu, gdy procedury bezpieczeństwa nie są poprawnie przestrzegane. Rozwiną umiejętności badawcze i wdrożeniowe oraz poznają działania pomocne w łagodzeniu zagrożeń i reagowaniu na incydenty.

Forma:

Każdy egzamin programu IT Specialist zawiera 36-40 pytań i trwa 50 minut.

Wszystkie egzaminy IT Specialist dostępne są wyłącznie w języku angielskim.

Więcej informacji na temat szczegółowych wymagań właściwych dla każdego egzaminu programu ITS znajdziesz w tutaj: