Microsoft Certified Educator

Certyfikat MCE – Microsoft Certified Educator potwierdza kompetencje w zakresie ogólnej wiedzy o technologiach stosowanych w nauczaniu oraz zdolność do prowadzenia urozmaiconych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć edukacyjnych. Nauczyciele i wykładowcy posiadający certyfikat MCE mają umiejętności potrzebne do zapewnienia swoim uczniom kompletnych, nowoczesnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć edukacyjnych przy użyciu narzędzi firmy Microsoft.

Nauczyciele korzystający z programu rozwoju zawodowego i certyfikacji Microsoft Certified Educator:

Przygotowanie do certyfikacji Microsoft Certified Educator jest bezpłatne

Microsoft zapewnia kandydatom narzędzia potrzebne do przygotowania się do egzaminu Microsoft Certified Educator. Aby pomyślnie zdać egzamin, należy opanować program 21CLD i mieć praktyczną znajomość różnych narzędzi firmy Microsoft.

Kurs „21st Century Learning Design” pokazuje nauczycielom jasne i praktyczne sposoby rozwijania umiejętności ICT wraz z uczniami. Dzięki kolekcji zadań opartych na MS Office nauczyciele poznają metodologię badawczą oraz naukę opartą na praktyce, którą mogą wykorzystać tworząc zajęcia edukacyjne dla swoich uczniów.

Na ścieżce „Office 365 Teacher Academy” nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystywać narzędzia w chmurze oraz jak korzystać z podstawowych funkcji Office 365 takich jak: Microsoft Teams, OneNote, Sway, Microsoft Forms, Office Online i OneDrive.

Aby skorzystać z bezpłatnych zasobów, kliknij tu:

Forma:

Egzamin MCE składa się z około 40 zadań. Zawiera zarówno „studia przypadku” (case studies) jak i testy wielokrotnego wyboru. Formuła case studies wykorzystuje scenariusze, które symulują sytuacje w których nauczyciele mogą korzystać z zasobów ICT. Case studies mogą zawierać oddzielne sekcje (np. cele edukacyjne dotyczące środowiska uczenia się i nauczania) a kandydaci odpowiadają na pytania na podstawie informacji dostarczonych w studium przypadku.

Egzamin MCE trwa 60 minut i jest dostępny w języku polskim i angielskim.

united_nations