Microsoft Certified Fundamentals

Egzaminy Microsoft Certified Fundamentals pomagają w zrozumieniu, czym jest chmura obliczeniowa, jakie opcje oferuje Microsoft i jak dopasować wybraną opcję do potrzeb środowiska. Ta ścieżka egzaminów certyfikacyjnych może być punktem wyjścia dla studentów, którzy chcą rozpocząć karierę w dziedzinie sztucznej inteligencji, data science i chmury obliczeniowej. Wraz ze wzrostem wykorzystywania dużych zbiorów danych i rozwoju sztucznej inteligencji zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się danymi nie jest zaspokajane – certyfikat MCF to doskonały dodatek do CV.

Egzaminy MCF to doskonały sposób na wprowadzenie studentów na ścieżkę certyfikacji Microsoft – zaprojektowaną tak, aby pomóc kandydatom dotrzymać kroku dzisiejszym wymaganiom biznesowym.

(AZ-900) Azure Fundamentals

Kandydaci do egzaminu powinni mieć podstawową wiedzę na temat usług w chmurze i sposobu ich świadczenia na platformie Microsoft Azure. Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów, którzy dopiero rozpoczynają pracę z rozwiązaniami i usługami w chmurze i są nowicjuszami na platformie Azure.

Egzamin sprawdza umiejętności i znajomość pojęć związanych z chmurą, usługami platformy Azure, obciążeniami platformy Azure, bezpieczeństwem i prywatnością na platformie Azure, a także cenami i pomocą techniczną Azure. Kandydaci powinni być zaznajomieni z ogólnymi koncepcjami technologicznymi, w tym koncepcjami sieci, pamięci masowej, obliczeń, obsługi aplikacji i tworzenia aplikacji.

(MS-900) Microsoft 365 Fundamentals

Egzamin MS-900 jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą wykazać się podstawową wiedzą na temat zagadnień i korzyści związanych z wdrażaniem usług w chmurze oraz SaaS. Egzamin obejmuje również wiedzę na temat dostępnych opcji i korzyści uzyskanych dzięki wdrożeniu usług w chmurze platformy Microsoft 365.

(AI-900) Microsoft Azure AI Fundamentals

Egzamin AI-900 pozwala na zweryfikowanie wiedzy dotyczącej obsługi typowych obciążeń z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) oraz sposobów ich wdrażania na platformie Azure. Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z wykształceniem zarówno technicznym jak i nietechnicznym.

Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI) oraz powiązanych usług Microsoft Azure. Doświadczenie w analityce danych i inżynierii oprogramowania nie jest wymagane warto mieć jednak ogólną wiedzę w zakresie programowania.

(DP-900) Microsoft Azure Data Fundamentals

Ten egzamin jest przeznaczony dla kandydatów rozpoczynających pracę z danymi w chmurze.

Kandydaci powinni wykazać się wiedzą na temat podstawowych pojęć związanych z danymi i ich implementacją przy użyciu usług Microsoft Azure, a także znajomością pojęć z zakresu danych relacyjnych i nierelacyjnych oraz różnych typów obciążeń, np. transakcyjnych lub analitycznych.

(PL-900) Microsoft Power Platform Fundamentals

Kandydaci do tego egzaminu to użytkownicy, którzy chcą zwiększyć produktywność poprzez automatyzację procesów biznesowych, analizę danych w celu uzyskania szczegółowych informacji biznesowych oraz skuteczniejsze działanie poprzez tworzenie prostych aplikacji.

(MB-910) Microsoft Dynamics 365 Fundamentals CRM

Egzamin obejmuje zagadnienia związane z użytkowaniem programów i wykorzystywaniem funkcjonalności dostępnych w aplikacjach Microsoft Dynamics 365 przeznaczonych do obsługi rozwiązań z zakresu Customer Engagement (CE). Osoby przystępujące do egzaminu powinny posiadać ogólną wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedziny IT, podstawową wiedzę z zakresu CE i procesów oddziaływania na aktywizm konsumenta oraz podstawową wiedzę z zakresu efektywności operacyjnej firmy.

(MB-920) Microsoft Dynamics 365 Fundamentals ERP

Egzamin obejmuje zagadnienia związane z użytkowaniem programów i wykorzystywaniem funkcjonalności dostępnych w aplikacjach Microsoft Dynamics 365 przeznaczonych do obsługi rozwiązań z zakresu Finance and Operations. Osoby przystępujące do egzaminu powinny posiadać ogólną wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedziny IT, podstawową wiedzę z zakresu finansów, operacji biznesowych i efektywności operacyjnej firmy.

(SC-900) Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals

Ta certyfikacja jest skierowana do tych, którzy chcą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zgodności i tożsamości (SCI) w chmurowych usługach Microsoft. Kandydaci powinni posiadać wiedzę z zakresu Microsoft Azure i Microsoft 365 i wykazać się zrozumieniem, w jaki sposób rozwiązania Microsoft Security, Compliance and Identity mogą obejmować te obszary, aby zapewnić optymalne rozwiązania.

Forma:

Do uzyskania certyfikatu MCF wystarczy zdanie jednego egzaminu. Certyfikat MCF przyznawany jest bezterminowo. Rekomendujemy przygotowanie do egzaminu na pomocą materiałów udostępnionych przez Microsoft pod tym linkiem:

Egzaminy MCF składają się z pytań wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, wskazywania i klikania („hot-spot”). Struktura egzaminu to około 80% pytań zamkniętych i 20% zadań technicznych.

Ilość zadań oraz czas trwania egzaminu różnią się w zależności od wybranego programu:

    AZ-900 – Azure Fundamentals: 32-43 pytania (60 minut)

    MS-900 – Microsoft 365 Fundamentals: 32-43 pytania (60 minut)

    MB-901 – Dynamics 365 Fundamentals: 41 pytań (60 minut)

    PL-900 – Power Platform Fundamentals: 37 pytań (60 minut)

    AI-900 – Azure AI Fundamentals: 52 pytania (60 minut)

    DP-900 – Azure Data Fundamentals: 50 pytań (60 minut)

Wszystkie egzaminy MCF dostępne są wyłącznie w języku angielskim.