Microsoft Technology Associate

Microsoft Technology Associate (MTA) to podstawowy certyfikat firmy Microsoft przeznaczony dla osób, które chcą związać się zawodowo z branżą technologiczną. Certyfikacja MTA obejmuje szeroki zakres podstawowych koncepcji technicznych, weryfikuje posiadanie przez kandydata podstawowej wiedzy technicznej i zwiększa jego wiarygodność w kontekście tych zagadnień.

Certyfikat Microsoft Technology Associate możesz zdobyć, zdając jeden egzamin należący do jednej z poniższych ścieżek — wybór zależy od Twoich zainteresowań i celów zawodowych:

Deweloper

(98-388) Introduction to Programming Using Java

Egzamin sprawdza umiejętności pracy z Javą, znajomość jej funkcji i możliwości oraz umiejętność pisania i debugowania kodu Java 6 SE.

(98-383) Introduction to Programming Using HTML and CSS

Egzamin sprawdza umiejętności rozpoznawania i pisania w HTML i CSS, znajomość danych strukturalnych wykorzystujących elementy HTML oraz tworzenia i stosowania styli za pomocą CSS.

(98-382) Introduction to Programming Using JavaScript

Egzamin waliduje wiedzę i umiejętności tworzenia kodu JavaScript oraz używania typów danych obsługiwanych przez JavaScript.

(98-381) Introduction to Programming Using Python

Egzamin sprawdza umiejętność rozpoznawania i pisania poprawnego pod względem syntaktycznym kodu w jęzku Python, rozpoznawania typów danych obsługiwanych przez Python oraz stosowanie kodu Pythona do rozwiązywania problemów logicznych.

(98-375) HTML5 Application Developer Fundamentals

Zakres egzaminu obejmuje podstawy platform, zarządzanie stanem aplikacji, debugowanie, testowanie i publikację aplikacji, tworzenie UI używając HTML5, znajomość podstawowych zagadnień CSS, użytkowanie i aktualizacja JavaScript, zarządzanie interfejsem użytkownika, animację kodu i dostęp do danych oraz tworzenie API HTML5. Egzamin koncentruje się na użyciu HTML5, CSS3 i JavaScript w celu tworzenia aplikacji klienckich.

(98-361) Software Development Fundamentals

Egzamin obejmuje podstawy programowania i jego ogólny rozwój, programowanie obiektowe, aplikacje internetowe, aplikacje biurowe i bazy danych.

Bazy Danych

(98-364) Database Administration Fundamentals

Egzamin waliduje wiedzę kandydata z zakresu baz danych, obiektów, manipulowania i przechowywania danych, administracji bazą danych. Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać umiejętności w zakresie baz danych (w tym relacyjnych) takich jak Microsoft SQL Server lub Windows Azure SQL Database.

Infrastruktura IT

(98-368) Mobility and Device Fundamentals

Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu mobilności oraz pracy z urządzeniami z systemem Windows. Egzamin Mobility and Device Fundamentals może służyć jako doskonałe przygotowanie do egzaminów Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

(98-367) Security Fundamentals

Egzamin obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa. Od kandydatów oczekuje się praktycznego doświadczenia w pracy z systemem Windows Server, znajomości zabezpieczeń, oprogramowań zabezpieczających zapewniających bezpieczeństwo sieci i systemu operacyjnego, produktó antywirusowych i firewalli.

(98-366) Networking Fundamentals

Do egzaminu wymagane są podstawowe umiejętności w zakresie sieci, infrastruktury i sprzętu sieciowego, protokołów i usług, sieci opartych na Windows oraz umiejętności korzystania z narzędzi do zarządzania siecią, DNS, TCP / IP.

(98-365) Windows Server Administration Fundamentals

Egzamin waliduje wiedzę z zarządzania Windows Server, sieciami Windows, Active Directory, zarządzania kontami oraz narzędziami i koncepcjami odzyskiwania systemu, przechowywania danych, zarządzania wydajnością i konserwacją serwera.

(98-349) Windows Operating System Fundamentals

Egzamin obejmuje zakres konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji i aktualizacji systemów u klienta, zarządzania aplikacjami, zarządzania plikami, folderami i urządzeniami oraz biegłości obsługi systemu operacyjnego Windows 10.

Forma:

Do uzyskania certyfikatu MTA wystarczy zdanie jednego egzaminu. Certyfikat MTA przyznawany jest bezterminowo.

Struktura egzaminu to około 80% pytań zamkniętych i 20% umiejętności wykonania zadań technicznych.

Próg zdawalności egzaminu MTA to około 70%. Jednakże rzeczywista granica walidacji różni się w zależności od rodzaju egzaminu i może wynosić mniej niż 70 procent, w zależności od ilości punktów przyznanych za zadania potwierdzające wymagane umiejętności.

Egzaminy MTA składają się z pytań wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, wskazywania i klikania („hot-spot”). Ilość zadań oraz czas trwania egzaminu różnią się w zależności od wybranego programu:

 

    98-349 Windows OS Fundamentals – 55 pytań (50 minut)

    98-361 Software Dev Fundamentals – 51 pytań (50 minut)

    98-364 Database Fundamentals – 51 pytań (45 minut)

    98-365 Windows Server Admin Fundamentals – 57 pytań (50 minut)

    98-366 Networking Fundamentals – 59 – 63 pytania (50 minut)

    98-367 Security Fundamentals – 52 pytania (50 minut)

    98-368 Mobility and Device Fundamentals – 45 pytań (50 minut)

    98-375 HTML5 Application Dev Fundamentals – 56 pytań (50 minut)

    98-381 Intro to Programming using Python – 40 pytań (45 minut)

    98-382 Intro to Programming using JavaScript – 39 pytań (45 minut)

    98-383 Intro to Programming using HTML and CSS – 41 pytań (45 minut)

    98-388 Intro to Programming using Java – 44 pytania (45 minut)

 

Wszystkie egzaminy MTA dostępne są wyłącznie w języku angielskim.