PMI Project Management Ready™ Certification

Project Management Institute to jedna z największych na świecie organizacji promujących dobre praktyki w zarządzaniu projektami.

Stworzyszenie PMI istnieje od 1969 roku zrzeszając ponad 700,000 członków działających niemalże w każdym kraju na świecie. W swojej działalności opracowuje standardy zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne oraz promuje zwiększanie rozpoznawalności zarządzania projektami we wszystkich sektorach gospodarki.

Ścieżka certyfikacji PMI Project Management Ready wprowadzi i zapozna kandydatów z koncepcjami zarządzania projektami oraz narzędziami do zastosowania tej wiedzy na wybranej ścieżce kariery. PMI to uznany w branży certyfikat, który umożliwi instytucjom zajmującym się dokształcaniem i kształceniem technicznym dodawanie wartości do programów nauczania.

O egzaminie:

Od kandydatów do egzaminu PMI oczekuje się posiadania kluczowej wiedzy koncepcyjnej i zasad zarządzania projektami. Rekomendujemy szkolenia w wymiarze co najmniej 150 godzin i przygotowywanie się do egzaminu z użyciem oficjalnego kursu PMI.

Forma:

Egzamin PMI Project Management Ready składa się z 47 pytań wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, wskazywania i klikania („hot-spot”).

Egzamin jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Więcej informacji na temat szczegółowych wymagań egzaminu PMI znajdziesz w sylabusie dostępnym tutaj:

Czas trwania: 50 minut