PMI Project Management Ready™ Certification

Project Management Institute to jedna z największych na świecie organizacji promujących dobre praktyki w zarządzaniu projektami.

Stworzyszenie PMI istnieje od 1969 roku zrzeszając ponad 700,000 członków działających niemalże w każdym kraju na świecie. W swojej działalności opracowuje standardy zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne oraz promuje zwiększanie rozpoznawalności zarządzania projektami we wszystkich sektorach gospodarki.

Ścieżka certyfikacji PMI Project Management Ready wprowadzi i zapozna kandydatów z koncepcjami zarządzania projektami oraz narzędziami do zastosowania tej wiedzy na wybranej ścieżce kariery. PMI to uznany w branży certyfikat, który umożliwi instytucjom zajmującym się dokształcaniem i kształceniem technicznym dodawanie wartości do programów nauczania.

O egzaminie:

Od kandydatów do egzaminu PMI oczekuje się posiadania kluczowej wiedzy koncepcyjnej i zasad zarządzania projektami. Rekomendujemy szkolenia w wymiarze co najmniej 150 godzin i przygotowywanie się do egzaminu z użyciem oficjalnego kursu PMI.

Forma:

Egzamin PMI Project Management Ready składa się z 47 pytań wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, wskazywania i klikania („hot-spot”).

Egzamin jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Więcej informacji na temat szczegółowych wymagań egzaminu PMI znajdziesz w sylabusie dostępnym tutaj:

Czas trwania: 50 minut

Kurs PMI Project Management Ready

Aby pomóc osobom rozpoczynającym swoją przygodę z zarządzaniem projektami zdobyć wiedzę niezbędną w zawodzie Project Managera, PMI opracował nową ścieżkę certyfikacji – Project Management Ready.

Stanowi ona fundament wiedzy dla zdobywających doświadczenie zawodowe z zakresu metodyk zarządzania.

PMI Project Management Ready zapoznaje studentów z podstawami zarządzania projektami, ich głównymi koncepcjami, analizą biznesową, tradycyjnymi metodykami opartymi na planowaniu oraz metodykami zwinnymi. Kurs PM Ready został zaprojektowany tak, aby jednocześnie umożliwić nauczycielom łatwe pobieranie i udostępnianie treści podczas zajęć, jak i stworzyć dobre środowisko nauki dla użytkowników indywidualnych.

 

Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu PM Ready jest ukończenie szkolenia według sylabusa stworzonego przez PMI. Objęty nim zakres materiału pozwoli studentom przygotować się do egzaminu poprzez cztery moduły, w podziale tygodniowym, aby planowanie lekcji było proste, a wiedza łatwa do przyswojenia. Po zakończeniu części szkoleniowej uczeń może przystąpić do testów próbnych w aplikacji MeasureUp. Po odpowiednim przygotowaniu uczestnik może przystąpić do egzaminu i uzyskać uznawany w branży certyfikat. Po zdaniu egzaminu otrzyma również cyfrową odznakę  reprezentującą kwalifikacje, dzięki której pochwali się swoim osiągnięciem i umiejętnościami w sieci.