Unity Certified User

Unity to wiodąca platforma do tworzenia trójwymiarowych oraz dwuwymiarowych treści interaktywnych, takich jak wizualizacje czy animacje. Silnik Unity jest używany przez studentów i profesjonalistów na całym świecie do tworzenia m.in gier, filmów, modeli 3D i symulacji VR.

Certyfikat Unity Certified User (UCU) to podstawowe poświadczenie, które umożliwia kandydatom rozpoczęcie interaktywnego tworzenia treści dla branż takich jak gry, rozrywka, motoryzacja, AEC i XR. Certyfikacja Unity Certified User pomaga pracodawcom i instytucjom zweryfikować umiejętności kandydata pod kątem wiedzy i znajomości technologii Unity.

Certyfikacja Unity Certified User to świetny wybór dla osób, które chcą w przyszłości zająć się tworzeniem gier, aplikacji czy też budować nowe światy w rzeczywistości rozszerzonej.

unity-masterbrand-black

Programmer Certification

Egzamin certyfikacyjny Unity Certified User Programmer sprawdza znajomość podstaw programowania C# w silniku Unity. Egzamin UCU Programmer demonstruje podstawową wiedzę, która obejmuje debugowanie, rozwiązywanie problemów i interpretację interfejsu API, tworzenie i ocenianie kodu oraz poruszanie się po interfejsie Unity.

VR Developer Certification

Certyfikat Unity Certified User VR Developer potwierdza wiedzę kandydata w zakresie tworzenia symulacji i programów VR za pomocą silnika Unity. Certyfikat VR Developer mogą uzyskać tylko osoby, które wcześniej uzyskały certyfikat Unity Certified User Programmer.

Artist
Certification

Egzamin Unity Certified User Artist sprawdza umiejętności kandydata w zakresie tworzenia trójwymiarowych oraz dwuwymiarowych treści interaktywnych, takich jak wizualizacje czy animacje. Certyfikat UCU Artis potwierdza wiedzę, która obejmuje zarządzanie podstawowymi aspektami postępowania z zasobami artystycznymi, projektowanie treści scen i używanie narzędzi w Unity.

O egzaminie:

Rekomendujemy aby kandydaci do egzaminów UCU posiadali co najmniej 150 godzin szkolenia i praktyki w pracy z silnikiem Unity.

Dostępnych jest wiele zasobów edukacyjnych, które pomogą przygotować się do egzaminu. Są to: Unity Certified User Courseware, kurs Create with Code i Unity Learn.

  • Unity Certified User Courseware

UCU Courseware zapewnia ustrukturyzowany program do samodzielnej nauki, który obejmuje wszystkie niezbędne zagadnienia, które trzeba opanować przed przystąpieniem do egzaminu Unity Certified User Programmer Certification.

Za pomocą kursu studenci poznają platformę Unity, podstawy programowania w języku C# i tworzenia gier, oraz wykonują praktycznej projekty w 2D i 3D.

  • Create with Code

Create with Code to kurs typu self-study przeznaczony do nauki podstaw informatyki i programowania w języku C# w oparciu o serię projektów. Studenci wykorzystują umiejętności zdobyte na kursie do tworzenia projektów i minigier.

  • Unity Learn

Unity Learn to bezpłatna platforma edukacyjna, w której znajdują się oficjalne materiały szkoleniowe Unity z kolekcją setek bezpłatnych projektów i samouczków.

Forma:

    UCU Programmer – 40 pytań (50 minut)

    UCU VR Developer – 20 pytań (30 minut)

    UCU Artist – 40 pytań (50 minut)

Egzaminy są dostępne wyłącznie w języku angielskim.