Dobra Praca = IT

Projekt "Dobra praca = IT"

Zdawaj bezpłatne egzaminy PYTHON PCAP, Java, JavaScript, C i C++ oraz Linux z nami i zadbaj o swoją karierę.

Projekt finansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020. Wartość projektu to 2 741 633,33 zł, w tym środki wspólnotowe: 2 330 388,33 zł.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN TUTAJ:

Wymagania:

 • Ukończony 18 rok życia.
 • Bez działalności gospodarczej lub rolniczej (nawet zawieszonej).
 • Szkoła, praca lub miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Data zakończenia projektu – Czerwiec 2022

HARMONOGRAM WSPARCIA „KURS C++” – do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI – do pobrania

Oferujemy bezpłatne certyfikaty zawodowe w Twojej karierze, które idealnie uzupełnią Twoje CV.  To uznawane przez pracodawców na całym świecie, dokumenty  potwierdzające kwalifikacje dla osób pracujących w branży IT. To także zestaw egzaminów pozwalających ukierunkować rozwój studenta, pracownika w obrębie trzech ścieżek głównych: programista, administrator baz danych oraz specjalista od infrastruktury IT.

Biorąc udział w projekcie, możesz wybrać jedną z 13 bezpłatnych ścieżek egzaminacyjnych:

PLANOWANE TERMINY EGZAMINÓW:

Egzaminy Microsoft oraz CompTIA IT Fundamentals odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-15:00.

Egzaminy z języka C, C++ oraz Python odbywają się od poniedziałku do niedzieli o dowolnej godzinie.

Więcej informacji:

1. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Microsoft.

Egzamin 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • opis konfiguracji sytemu operacyjnego (15 – 20%),
 • instalacja i uaktualnianie systemów klienckich (15-20%),
 • zarządzanie aplikacjami (15-20%),
 • zarządzanie plikami i folderami (15-20%),
 • zarządzanie urządzeniami (15-20%),
 • opis obsługi systemu operacyjnego (15-20%).

Egzamin 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • opis instalacji serwera (10-15%),
 • opis ról serwera (25-30%),
 • opis infrastruktury usługi Active Directory (20-25%),
 • opis pamięci masowej (10-15%),
 • opis zarządzania wydajnością serwera (10-15%),
 • opis konserwacji serwera (15-20%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:

https://certiport.pearsonvue.com/

CompTIA IT Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • software (21%),
 • hardware (18%),
 • bezpieczeństwo (21%),
 • sieci (16%),
 • podstawowe wiadomości z dziedziny IT (24%).

Certyfikaty CompTIA mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – CompTIA lub Pearson Vue).

Żeby móc przystąpić do egzaminu CompTIA proszę się zarejestrować na platformie PearsonVUE:

http://www.pearsonvue.com/comptia/

Proszę to zrobić najpóźniej 2 dni przed terminem egzaminu.

2. Administratorzy Systemów Komputerowych – specjalność Systemy Komputerowe Linux

CompTIA IT Fundamentals

Sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie:

 • software (21%),
 • hardware (18%),
 • bezpieczeństwo (21%),
 • sieci (16%),
 • podstawowe wiadomości z dziedziny IT (24%).

Żeby móc przystąpić do egzaminu CompTIA proszę się zarejestrować na platformie PearsonVUE:

http://www.pearsonvue.com/comptia/

Proszę to zrobić najpóźniej 2 dni przed terminem egzaminu.

a) LXO-103 Linux+

 • architektura systemu (14%),
 • instalacja Linux i zarządzanie zasobami (18%),
 • polecenia GNU i Unix (43%),
 • urządzenia, systemy plików Linux i ich hierarchia (25%).

b) LXO-104 Linux+

 • zarządzanie danymi, skryptami (17%),
 • interfejsy użytkownika i komputery (8%),
 • zadania administracyjne (20%),
 • kluczowe usługi systemowe (17%),
 • podstawy sieciowe (23%),
 • bezpieczeństwo (15%).

Certyfikaty CompTIA mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – CompTIA lub Pearson Vue).

3. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++ | CPA

C++ Certified Associate Programmer (CPA)

Egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych:

 • uniwersalne koncepcje programowania komputerowego,
 • składnia i semantyka języka C ++ oraz podstawowe typy danych oferowane przez język,
 • zasady modelu obiektowego i jego implementacja w języku C ++,
 • środki przydatne w rozwiązywaniu typowych problemów implementacyjnych przy pomocy standardowych bibliotek językowych języka C ++.

Certyfikaty C++ CPA i CPP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym, są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie i mają charakter międzynarodowy.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:

https://edube.org

4. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C++ | CPP

C++ Certified Professional Programmer (CPP)

Egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych:

 • mechanizm szablonu C ++, odczytywanie i rozumienie definicji funkcji i klas szablonów, przy użyciu klas szablonów właściwości i metod, w tym szablonów osób trzecich,
 • tworzenie szablonów i klas,
 • biblioteka C ++ STL zawierająca część IO,
 • rozwiązywanie wspólnych problemów programowania z wstępnie zdefiniowanymi klasami i metodami STL.

Certyfikaty C++ CPA i CPP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym, są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie i mają charakter międzynarodowy.

Certyfikaty C++ CPA i CPP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym, są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie i mają charakter międzynarodowy.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:

https://edube.org

5. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C | CLA 

C Programming Language Certified Associate (CLA)

Egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych:

 • uniwersalne pojęcia dotyczące programowania komputerowego i narzędzi programistycznych,
 • składnia i semantyka języka C, a także typy danych oferowane przez język,
 • pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej bez względu na platformę sprzętową lub programową.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:

https://edube.org

6. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C | CLP

C Certified Professional Programmer (CLP)

Egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych:

 • uniwersalne pojęcia dotyczące programowania i narzędzi programistycznych, zdolność do identyfikowania błędów kodu i wąskich gardeł,
 • składnia i semantyka języka C, a także zaawansowane typy danych oferowane przez język, zaawansowane biblioteki,
 • programowanie zaawansowanych struktur danych, rozwiązywanie nietypowych problemów z wykorzystaniem struktur i algorytmów danych,
 • projektowanie i pisanie programów przy użyciu standardowej infrastruktury językowej niezależnie od platformy sprzętowej lub programowej.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:

https://edube.org

7. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku Python | PCAP

PCAP – Certified Associate in Python Programming

Egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych:

 • Kontrola i ewaluacja 25%
 • Agregowanie danych 25%
 • Funkcje i moduły 25%
 • Klasy, obiekty i wyjątki 25%

Egzamin Python PCAP jest jedynym oficjalnym egzaminem dotyczącym języka Python. Certyfikaty Python PCAP stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym i są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, mają charakter międzynarodowy.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python PCAP należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:

https://edube.org

8. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku Python | PCPP1

PCPP1 – Certified Professional in Python Programming

Egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych:

 • Advanced Perspective of Classes and Object-Oriented Programming in Python 25%
 • Python Enhancement Proposals 15%
 • GUI Programming 20%
 • The Elements of Network Programming: Working with RESTful APIs 20%
 • File Processing and Communicating with a Program’s Environment 20%

Egzamin Python PCPP1 jest jedynym oficjalnym egzaminem dotyczącym języka Python. Certyfikaty Python PCPP1 stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku światowym i są jedynymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, mają charakter międzynarodowy.

Żeby przystąpić do egzaminu C, C++ lub Python PCAP należy najpierw założyć konto na platformie OPENEDG:

https://edube.org

9. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku Java

98-388 MTA: Introduction to Programming Using Java

 • umiejętność pracy z Javą 15-20%
 • znajomość jej funkcji i możliwości 40-45%
 • umiejętność pisania i debugowania kodu Java 10-15%
 • debugowanie i utrzymywać dobrze sformułowany 5%
 • dobrze udokumentowany kod Java 6 SEb 10%

10. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w języku C#

98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#)

 • znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny programowania (15-20%),
 • znajomość zagadnień z dziedziny programowania obiektowego (20-25%),
 • ogólna wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania (15-20%),
 • wiedza o aplikacjach sieci Web (15-20%),
 • wiedza o aplikacjach komputerowych (15-20%),
 • wiedza o bazach danych (15-20%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:

https://certiport.pearsonvue.com/

11. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji webowych

98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals

 • zarządzanie cyklem życiowym aplikacji (20–25%),
 • budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu języka HTML5 (25–30%),
 • formatowanie interfejs użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (20–25%),
 • kodowanie przy użyciu języka JavaScript ( 30–35%).

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:

https://certiport.pearsonvue.com/

12. Programiści Aplikacji – specjalność Programista aplikacji w JavaScript

98-382 MTA: Introduction to Programming Using JavaScript

 • Programowanie za pomocą operatorów JavaScript, metod i słów kluczowych 20-25%
 • Programowanie ze zmiennymi, typami danych i funkcjami 25-30%
 • Wdrażanie i analiza decyzji i pętli 20-25%
 • Interakcja z modelem obiektu dokumentu 15-20%
 • Interakcja z formularzami HTML 5-10%

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy,

są rozpoznawalne na całym świecie.

Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia

(nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:

https://certiport.pearsonvue.com/

13. Inżynierowie telekomunikacji – specjalność Inżynier telekomunikacji Microsoft

98-366: MTA: Networking Fundamentals

 • znajomość infrastruktur sieciowych 30-35%,
 • znajomość sprzętu sieciowego 20-25%,
 • znajomość produktów i usług 45-50%.

Certyfikaty Microsoft Technology Associate mają charakter międzynarodowy, są rozpoznawalne na całym świecie. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający konieczne uprawnienia (nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję – Certiport).

Żeby móc przystąpić do egzaminu MTA proszę się zarejestrować na platformie Certiport:

https://certiport.pearsonvue.com/

14. Specjaliści DevOps Core

Dostępne egzaminy:

 • Egzamin AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
 • Egzamin SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals
 • Egzamin DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals lub Egzamin MS-900: Microsoft 365 Fundamentals lub Egzamin AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

Opisy powyższych egzaminów znajdziesz tutaj:

W jaki sposób zapisać się na egzamin?

Osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie

Natalia Jarzeńska, email: rekrutacja@fundacja.it.

Kamila Brodzińska-Kawka, email: rekrutacja@fundacja.it

tel. +48 91 484 44 37, tel. 720 844 437

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!