Nowe warsztaty przedsiębiorczości i kompetencji informatycznych dla dziewcząt

Pięćset Europejek zdobywa nowe umiejętności w ramach warsztatów przedsiębiorczości i kompetencji informatycznych EIT

Rok 2020 niesie nowe możliwości dla ponad pięciuset młodych kobiet w Unii Europejskiej.  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) będzie zachęcać młode Europejki z Bułgarii, Grecji, Polski, Rumunii i Hiszpanii do rozważenia kariery w dziedzinie innowacji, przedsiębiorczości i technologii, w trakcie serii warsztatów poświęconych przedsiębiorczości i kompetencjom informatycznym, zorganizowanym wspólnie z konsorcjum Certiport Europe.

UE stoi w obliczu bezprecedensowego zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych. Kobiety stanowią 52% ludności Europy, ale jednocześnie zaledwie 1/3 absolwentów kierunków ścisłych i obejmują tylko 15% stanowisk związanych z technologiami informatycznymi. Wzmocnienie pozycji kobiet w gospodarce cyfrowej przyczyniłoby się do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego i szybszego postępu społecznego.

Projekt ten jest częścią przyjętego przez Komisję Europejską Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (Digital Education Action Plan), który wspiera rozwój kompetencji cyfrowych w europejskiej edukacji.  Realizowany jest on w ramach działania „Szkolenie dziewcząt w zakresie umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości”, skupiającego się na promowaniu pozytywnych wzorców i zwiększaniu umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności informatycznych w celu rozwiązania problemu nierówności płci i zwiększenia udziału kobiet w dziedzinach nauk ścisłych, technologii i biznesie.

W ramach serii 20 warsztatów uczestniczki będą miały okazję do rozwijania swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i technologii cyfrowych oraz lepszego zrozumienia, w jaki sposób mogą rozwijać swoje umiejętności, aby lepiej dostosować się do potrzeb sektora technologicznego i cyfrowego. Ponadto warsztaty będą dla nich okazją do dzielenia się inspirującymi historiami i wymiany opinii.

W celu zapewnienia lepszego stopnia integracji społecznej, partnerzy konsorcjum z pięciu krajów postanowili zaprosić uczestniczki, które jeszcze nie uczestniczyły w podobnych inicjatywach, a pochodzą z obszarów odizolowanych geograficznie lub o wyższej stopie bezrobocia.

Informacje i kontakty.

EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Europejski Instytut Innowacji i Technologii został utworzony w 2008 r. ijest jedyną inicjatywą UE, która w pełni integruje sektor przedsiębiorstw oraz sektor edukacji i badań z największą siecią innowacyjności w Europie.  Instytut wspiera proces tworzenia dynamicznych ogólnoeuropejskich powiązań partnerskich między wiodącymi uniwersytetami, laboratoriami badawczymi i przedsiębiorstwami.  Struktury te nazywane są wspólnotami innowacji i każda z nich podejmuje konkretne globalne wyzwanie.  Wraz ze swoimi wiodącymi partnerami oferują one szeroki zakres działań na rzecz innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.  Należą do nich kursy edukacyjne łączące umiejętności techniczne i w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z tworzeniem i wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw oraz projekty badawcze ukierunkowane na innowacje.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę eit.europa.eu i śledź EIT na Twitterze @EITeu

Kontakt z mediami EIT: press@eit.europa.eu, +36 307 889 875

Rejestracja – EIT’s Digital and Entrepreneurial Workshops