Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych będą Fundacja IT oraz jej zaufani partnerzy z siedzibą w Szczecinie.

O jakich danych mówimy? Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym szkoleń, egzaminów, wsparcia oferowanego w ramach projektów współfinansowanych przez UE.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: 1) spełnić wymagania związane z realizacją projektów współfinansowanych przez UE, 2) spełnić wymagania poszczególnych producentów egzaminów. Jest to niezbędne do przystąpienia do egzaminów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Przekazywanie danych Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, instytucjom samorządowym, publicznym etc., m.in. instytucjom, które pełnią rolę instytucji zarządzających, pośredniczących w odniesieniu do środków unijnych. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Wyrażenie zgody Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Fundację IT oraz jej zaufanych partnerów Twoich danych osobowych, kliknij przycisk „Zgadzam się” lub opuść stronę.