Kompetencje IT uczniów i nauczycieli Publicznego Technikum Computer College dostosowane do potrzeb rynku pracy

Realizator projektu:

Projekt „Kompetencje IT uczniów i nauczycieli Publicznego Technikum Computer College dostosowane do potrzeb rynku pracy” jest realizowany przez Fundację IT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów deficytowych IT przez 72 uczniów  i 6 nauczycieli  Technikum Computer College oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez odbycie staży. W efekcie realizacji projektu w okresie 01.08.2020 – 30.09.2023 minimum 80% uczniów uzyska kwalifikacje IT poszukiwane na rynku pracy potwierdzone przez certyfikaty IT.  Wszyscy uczniowie objęci będą doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Dla nauczycieli przewidziano kursy kwalifikacyjne IT przygotowujące do wykonywania zawodu deficytowego „Programiści aplikacji”. Wszystkie kursy w projekcie zakończone będą egzaminami certyfikacyjnymi. Wszystkie certyfikaty w ramach projektu posiadają międzynarodowy zasięg oraz reprezentują najwyższą światową jakość, a także są wysoko cenione przez pracodawców. 

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany jest od 01.08.2020 r. do 30.09.2023 r.

Źródło finansowania projektu:

WARTOŚĆ PROJEKTU: 647 345,75 PLN z dofinansowaniem w kwocie 572 933,75 PLN.

REGULAMIN REKRUTACJI – DO POBRANIA

Kontakt w sprawie udziału w projekcie

tel. +48 91 484 44 37, tel. 720 844 437, 

email: rekrutacja@fundacja.it

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!