Kompetencje IT

Projekt ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH

Realizator projektu:

Projekt „ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH” jest realizowany przez Fundację IT w partnerstwie z EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE PIOTR SIBILSKI na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.10.00-32-K001/19-00 z dnia 17.12.2019 r.

Kryteria dostępu do projektu:

Udział w kursie mogą wziąć osoby:

Podczas rekrutacji preferowane będą:

Kontakt:

Fundacja IT:

Kamila Brodzińska-Kawka, email: kamila.brodzinska@fundacja.it
tel. 720 844 437

Leszek Teszka, email: leszek.teszka@fundacja.it,
tel. +48 91 484 44 37

Euro Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski:

Małgorzata Markowska, email: malgorzata@eurocapitaldotacje.pl
tel. +48 723 449 447

Jeżeli chcesz zarezerwować miejsce na szkoleniu wypełnij formularz rekrutacyjny i odeślij na wskazany powyżej adres e-mail.

Formularz rekrutacyjny:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 

Lub wypełnij formularz online:

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany jest od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Źródło finansowania projektu:

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 771 655,20 PLN z dofinansowaniem w kwocie 7 893 655,20 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego : 7 455 906,92 PLN

Szkolenia:

W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie 450 edycji certyfikowanych
kursów komputerowych zgodnych z DIGCOMP dla 4500 osób łącznie (średnio
około 10 osób w ramach każdej z edycji).

Do wyboru są następujące rodzaje kursów/szkoleń:

 • 1. IC3 SPARK – 60 godzin zajęć, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 5 obszarów kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.1-1.3
  • OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA, kompetencje 2.1-2.6
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.4
  • OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1-4.4
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 2. ADOBE PHOTOSHOP – 60 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 1 obszar kompetencji:
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
 • 3. AUTODESK– 60 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 1 obszar kompetencji:
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
 • 4. MICROSOFT OFFICE SPECJALIST WORD – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA, kompetencje 2.1-2.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 5. MICROSOFT OFFICE SPECJALIST EXCEL – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA, kompetencje 2.1-2.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 6. MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE Windows Server – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 7. MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE Networking Fundamentals – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 8. MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE Cloud Fundamentals – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 9. MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE Windows Operating System Fundamentals – 70 godzin zajęć, na poziomie średniozaawansowanym, zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 4 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 10. PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C – 80 godzin zajęć, na poziomie zaawansowanym zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 3 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 11. PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C++ – 80 godzin zajęć, na poziomie zaawansowanym zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 3 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 12. PROGRAMOWANIE W JĘZYKU Python – 80 godzin zajęć, na poziomie zaawansowanym zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 3 obszary kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4
 • 13. EC COUNCIL ETHICAL HACKING ASSOCIATE – 80 godzin zajęć, na poziomie zaawansowanym zakres zgodny ze standardem DIGCOMP – 5 obszarów kompetencji:
  • OBSZAR 1 – INFORMACJA, kompetencje 1.3
  • OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA, kompetencje 2.4-2.6
  • OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI, kompetencje 3.1-3.2
  • OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje 4.1
  • OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje 5.1-5.4

Po zakończeniu każdego wsparcia szkoleniowego, zostanie przeprowadzony egzamin DIGCOMP (Digital Competences), weryfikujący wiedzę Uczestniczek/ków uzyskaną podczas szkolenia. PROCES UZYSKANIA CERTYFIKATÓW odbywa się na platformie internetowej i jest prowadzony przez Certyfikowanego Egzaminatora.

Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy (w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy).